KIWA

Certifiering och testning av bland annat plaströr med diffusionsbarriär.

Kiwa är ett av världens 20 största företag inom besiktning, provning och certifiering. Kiwa utför en rad tjänster så som teknisk konsultation och utbildning. Kiwa grundades 1948 i Nederländerna men har under åren vuxit och blivit en ledande aktör. 2008 förvärvade Kiwa svenska SWEDCERT och expanderade därmed på den svenska markanden. Kiwa har idag fler än 4 500 anställda i över 40 länder, främst i Europa, Asien och Sydamerika.

Extena SLA Barrier Pipe samt 3L Leak Control är testade och godkända av KIWA och uppfyller kraven för diffusionstäta rör.

Extena test SLA Barrier Pipe KIWA Diffusionstätt rör
Provningsrigg (KIWA) där SLA Barrier Pipe och 3L Leak Control testas tillsammans med homogent rör av Polyeten.

Tester av diffusionstät barriär

SLA Barrier Pipe och 3L Leak Control är certifierade av KIWA, klass III (högsta klass) efter bland annat långtidstester avseende diffusion och påverkan av till exempel TCE (Trichloroethylene). Kravet är att rörsystem skall klara en livslängd på minst 50 år. Genom beräkningar kan SLA Barrier Pipe och 3L Leak Control stå emot genomträngning även efter 100 år. Baserat på dessa tester och beräkningar är SLA och 3L certifierade av KIWA (BRL-K 170101).

KIWA CERTIFICAT SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no