DK-VAND

Dansk certifiering av plaströr och tillhörande produkter.

Extena Certifierat enligt DK-VAND

DK-VAND är ett produktcertifieringssystem för att säkerställa att certifierade produkter uppfyller de strikta kraven enligt Danska Miljö- och livsmedelsderpartementets föreskrifter och tilläggskrav för rör avsedda för dricksvatten. Att det i rör som används för distribution av dricksvatten inte förekommer ämnen i koncentrationer som kan vara hälsofarliga.

Extenas rörsystem är certifierat enligt DK-VAND.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no