DK-VAND

Dansk certifiering av plaströr och tillhörande produkter.

Extena Certifierat enligt DK-VAND

DK-VAND är ett produktcertifieringssystem för att säkerställa att certifierade produkter uppfyller de strikta kraven enligt Danska Miljö- och livsmedelsderpartementets föreskrifter och tilläggskrav för rör avsedda för dricksvatten. Att det i rör som används för distribution av dricksvatten inte förekommer ämnen i koncentrationer som kan vara hälsofarliga.

Extenas rörsystem är certifierat enligt DK-VAND.

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se