Våra produkter

3L Leak Control

Diffusionstätt rörsystem av PE100 RC för skydd av till exempel dricksvatten (media) eller miljö.
Försett med kraftig mantel av PEplus. Ett permanent övervakat rörsystem som detekterar och rapporterar eventuella skador i realtid.

I takt med att vi blir fler människor på jorden ökar behovet av säkra transporter av vatten och förorenade ämnen. Eventuella läckor kan få katastrofala följder – om de inte upptäcks i tid.

3L Leak Control är ett rör tillverkat av PE100 RC försett med en kraftig mantel av PEplus samt ett diffusionstätt konduktivt (spänningsledande) skikt av aluminium som ger dig full kontroll över eventuella läckage för optimalt mark- och vattenskydd.

En övervakningsenhet ansluten till röret avger ett larm även vid en mycket liten skada på röret. Meddelanden skickas då direkt till kontrollcentret eller till en mobiltelefon. Systemet kan automatiskt stänga av anslutna pumpsystem och därmed i ett tidigt skede förhindra ytterligare konsekvenser orsakade av läckage.

Diffusionstätt och detekterande
Rörets mellanlager, som består av ett konduktivt skikt av aluminium, fungerar dessutom som en diffusionsbarriär som verkar åt båda håll. Röret skyddar således transport av dricksvatten när röret läggs i förorenad mark men även känslig miljö i de fall röret transporterar spillvatten eller andra förorenade ämnen genom eller i närheten av exempelvis en vattentäkt.

Extra skydd mot repor och punktbelastning
Rörets kraftiga mantel är tillverkad av PEplus och har en tjocklek som vid exempelvis dimension 250 mm/SDR17 motsvarar 25% av rörets godstjocklek.

Förutom att skydda mot repor och skador på röret som kan uppstå i samband med läggning, bidrar den kraftiga manteln även till att fördela trycket från en eventuell punktbelastning på en större yta, vilket minskar påverkan på huvudröret. Vid behov kan mantelns material anpassas efter ett specifikt användningsområde.

Komplett system med rör, rördelar och brunnar
3L Leak Control innefattar ett brett spann av olika rördimensioner, från 25 mm till 1200 mm i diameter. Det kompletta systemet inkluderar även specialanpassade rördelar och brunnar samt modern mätteknik för snabb detektering av eventuella skador på ledningen.

I Tyskland uppfyller 3L Leak Control rörsystem kraven för kontinuerlig läckageövervakning enligt ATV-DVWK-A 142 för användning i anslutning till vattentäkt (dricksvatten) skyddszon II med hög riskpotential. Liknande standarder finns dock ännu inte på den nordiska marknaden.

3L Leak Control är motståndskraftigt mot aggressiva media och kan även hantera höga tryck och temperaturer för optimalt mark- och vattenskydd.

Ett komplett system för permanent funktionskontroll ”online”. Diffusionstätt rör med kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17. Detekterar och rapporterar skador direkt till kontrollcenter eller mobiltelefon.

Produktfördelar

  • Rörsystem tillverkat av PE100 RC som ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
  • Röret är försett med en konduktivt (spänningsledande) skikt av aluminium för permanent övervakning av rörledning ”online” och exakt detektering av läckage.
  • 3L Leak Control är ett komplett system för övervakning av ett rörsystem ”online”.
  • Kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17.
  •  Ett rörsystem passande läggning i miljöer där man önskar full kontroll ”online” över eventuella skador på röret.
  • Säkra svetsanslutningar enligt DVS 2207.
  • Minimal ovalitet för säker skarvning.
  • Komplett sortiment av rördelar.

Läggningsteknik

Läggning 3b

Traditionell läggning i schakt samt anpassad för rör av PE100 RC.

Övervakning online

Permanent funktionskontroll som rapporerar eventuella skador.

Alternativa läggningsmetoder

Passar även alternativa installationsmetoder.

Förorenad mark

Diffusionstätt rörsystem för skydd både för media och miljö.

Funktionstest

Funktionskontroll efter installation.

Godkännanden

nordic_logo
DK-VAND-LOGO_NY
FI merkki_sininen_NY
TUEV_Logo
KIWA

Fakta

Rördelar

01_PE100_N

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Elsvetsdel

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Flänsförband

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

3L Rördel

Specialtillverkade rördelar

För 3L® finns ett sortiment av specialanpassade rördelar. Även specialtillverkning enligt ritning.

Leveransalternativ

Rulle_NY

Rulle

Trumma_NY

Trumma

Raka längder NY

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Broschyr RC
Broschyr
PE100 RC

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se