Våra produkter

Polarrör - isolerat och frysskyddat rörsystem

Avsett för installationer där du inte kan gräva frostfritt.

Extena erbjuder två typer av isolerade rör. Det ena är Polarrör® som är ett komplett frysskyddat rörsystem bestående av ett eller två standardrör av PE100 RC (ett för vatten och ett för avlopp), självbegränsande värmekabel, skikt av värmereflekterande aluminium, värmeisolerande skum med slutna celler samt ytterst en slitstark mantel av polyeten. Denna konstruktion eliminerar kravet att gräva eller spränga ner på frostfritt djup; röret kan läggas på marken eller på snö och is om man så vill, med minimal övertäckning. Resultatet är frostsäkert vatten och avlopp med obefintligt eller mycket små ingrepp i naturen.

Vårt andra isolerade rörsystem har en liknande konstruktion som Polarrör® men utan värmekabel och värmereflekterande aluminium.Polarrör®
Frostsäkert vatten och avlopp för kustnära områden, fjällmiljö och tillfälliga moduler. I takt med att fler hus och stugor byggs vid kusten och i fjällområden ökar behovet av energieffektiva och för naturen skonsamma vatten- och avloppssystem (VA). I dessa områden, där det ofta är svårt att förlägga rör på frostsäkert djup utan att göra grov åverkan på den känsliga naturen, krävs innovativa lösningar.

Polarrör® från Extena är utvecklat för den här typen av miljöer och erbjuder snabb och frostfri vattenförsörjning oavsett årstid och markförhållanden. Systemet består av ett vattenledningsrör (medierör) med en självbegränsande värmekabel som förhindrar vattnet från att frysa. Denna innovativa konstruktion eliminerar kravet att komma ner på frostfritt djup; röret kan läggas på marken eller på snö och is om man så vill.

Isolerat rör utan värmekabel
Vårt andra isolerade rörsystem har en liknande konstruktion som Polarrör® men utan värmekabel och värmereflekterande aluminium. Systemet består av standardrör av PE100 RC som är försett med värmeisolerande skum med slutna celler och ytterst en slitstark yttermantel av polyeten. Detta rör lämpar sig mycket bra vid exempelvis installation av värmepump.

Exempel på applikations- och användningsområden för Polarrör®:

Fjällmiljö och kustnära områden
Ska du bygga ett nytt hus i fjällen eller har du kanske redan en stuga vid kusten? Med Polarrör® får du på ett enkelt sätt fungerande vatten och avlopp i bergiga miljöer utan att behöva genomföra kostsamma och naturpåverkande sprängningar och grävningar. Förlägg röret grunt alternativt direkt på marken.

Byggplatser och tillfälliga moduler
Polarrör® är ett mycket bra alternativ vid tillfälliga vatten- och avloppslösningar, som exempelvis vid byggplatser eller barackbostäder. Rörsystemet är enkelt att dra fram och ansluta och tack vare värmekabeln och systemets högvärdiga isolering säkras vattentillförseln vid temperaturer ända ned till minus 30 grader.

Marina applikationer
Stora fartyg och båtar som lägger till vid större hamnar behöver ofta koppla upp sig mot ett VA-system. Polarrör® är mycket lämpligt för detta ändamål. Rörsystemets flexibla och slitstarka konstruktion medför att det enkelt kan dras fram till fartygen samt att det tål den tuffa marina miljön.

Produktfördelar

  • Komplett frysskyddat rörsystem.
  • Standardrör av PE100 RC.
  • Självbegränsande värmekabel.
  • Värmereflekterande aluminium.
  • Värmeisolerande skum med slutna celler.
  • Slitstark mantel av Polyeten.
  • Frysskyddat system då du inte kan gräva frostfritt.
  • Även lämpligt för anslutning av arbetsbodar eller för fartyg som ligger i hamn.
  • Komplett sortiment av rördelar.

Läggningsteknik

Läggning 2b

För installation direkt på mark eller i schakt.

Godkännanden

nordic_logo
DK-VAND-LOGO_NY

Fakta

Rördelar

01_PE100_N

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Elsvetsdel

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Polarrör rördel

Anpassade rördelar

För Polarrör® finns ett sortiment av specialanpassade rördelar.

Leveransalternativ

Rulle_NY

Rulle

Trumma_NY

Trumma

  • Önskad längd anges vid beställning


Relaterade dokument

Broschyr RC
Broschyr
PE100 RC
Polarrör broschyr

Broschyr
Polarrör®

Polarrör_Installationsguide
Installations-
anvisning
Polarrör®

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se