Våra produkter

Kabelskydd SRS, SRE-P, och SRS med kraftkabel samt för Optofiber

Kabelsyddsrör tillverkat av Polyeten PEHD. Finns i tre varianter; SRS och SRE-P, SRS med fördragen kraftkabel samt kabelskydd för Optofiber. Dim ø 50 - 315 mm!

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör

Extena är Sveriges ledande aktör vad gäller utveckling och tillverkning av kabelskyddsrör inom sin produktkategori. Våra produkter har avsevärt högre kvalitet och ringstyvhet än vad standard kräver och ger både effektivare förläggning, lägre totalkostnad och en säkrare livslängd jämfört med traditionell läggning av elkabel i sandbädd. I takt med att fler och fler elnätsbolag inser fördelarna med kabelskydd har vår verksamhet inom detta område vuxit kraftigt; i dag levererar vi kabelskydd till såväl stora som små projekt över hela landet.

Vi erbjuder kabelskyddsrör för såväl klass SRS som SRE-P. SRS (Skydd, Rör, Svåra förhållanden) är vårt standardrör som uppfyller SPF verksnorm 5200 och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts kontrollbestämmelse SPKB 1992:06, medan SRE-P (Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden – Plast) används vid förläggning ovan mark i besvärlig terräng. Våra SRE-P-rör är tillverkade enligt SS 424 14 37. Båda rören tillverkas av högdensitetspolyeten (PEHD).

Extenas Kabelskyddsrör SRS och SRE-P är försedda med rillad insida för att minska friktionen vid inskjutning av kraftkabel. Detta ser vi som en stor fördel. Att använda kabelskyddsrör istället för sandbädd ger dessutom effektivare framdrift, säkrare förläggning och lägre totalkostnad.

Kabelskyddsrör SRS finns också med fördragen kraftkabel N1XE-AR 4G25. Vi erbjuder dessutom Kabelskyddsrör för Optofiber i standarddimensioner samt i specialdimensionen 40/29 med extra hög ringstyvhet.

Högre ringstyvhet än standard
Det skiljer kraftigt i kvalitet och ringstyvhet mellan de kabelskyddsrör som finns på marknaden. Standard vad gäller ringstyvhet för kabelskyddsrör SRS är 8kN, vilket enligt oss är alldeles för lågt vid förläggning utan sand-/stenmjölsbädd. För att garantera en lång och trygg livslängd tillverkar vi våra rör med ringstyvhet på över 16 kN, det vill säga avsevärt högre än standard.

Var medveten om att det på marknaden förekommer importerade lågprisrör som precis uppfyller kraven för ringstyvhet. Risken finns att dessa rör inte klarar påfrestningar över tid. Med kabelskyddsrör från Extena kan du däremot vara säker på att du får ett tryggt system med säker livslängd.

Kvalitet i alla led
Våra produkter genomgår en mycket noggrann kvalitetskontroll, både i vårt eget testlaboratorium och hos externa kontrollinstitut. I detta viktiga arbete samarbetar vi bland annat med forskningsinstitutet RISE. Ytterligare ett led i vår kvalitetssäkring är att vi har spårbarhet på det material vi använder.

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör med rillad insida

Unik rillad insida ger avsevärt minskad friktion och underlättar kabeltryckning.

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör

Rör för tuff terräng
Våra kabelskyddsrör är speciellt framtagna för tuffare terräng där krav på hög hållfasthet efterfrågas. De tillverkas av högdensitets polyeten (PEHD) och har en ringstyvhet (över 16 kN) som är avsevärt högre än vad standard kräver (8 kN). Rören har hög motståndskraft mot tryck och påfrestningar utifrån och är dessutom resistenta mot de flesta kemikalier samt täta mot grundvatten och inträngning av exempelvis jord eller sand. Extenas kabelskyddsrör ger helt enkelt ett mycket pålitligt skydd för elkablar – och fungerar på så vis även som en optimal vädersäkring.

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör SRS med kraftkabel

Kabelskyddsrör finns även med fördragen kraftkabel (4G25 AL).

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör för Optofiber

Kabelskyddsrör för Optofiber finns även i dim 40/29 med extra kraftig godstjocklek (5,5 mm) för krävande miljö med större påfrestningar.

Kabelskyddsrör SRS och SRE-P för kraftkabel.
Extena erbjuder kabelskyddsrör för såväl klass SRS som SRE-P. SRS (Skydd, Rör, Svåra förhållanden) är vårt standardrör som uppfyller SPF verksnorm 5200 och SP:s kontrollbestämmelse SPKB 1992:06, medan SRE-P (Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden – Plast) används vid förläggning ovan mark i besvärlig terräng. Våra SRE-P-rör är tillverkade enligt SS 424 14 37. Båda rören tillverkas av högdensitets polyeten (PEHD).

Extena Prefab Kraft. SRS-klassat kabelskyddsrör med fördragen kraftkabel.
Extena Prefab Kraft är ett SRS-klassat kabelskyddsrör med fördragen kraftkabel framtagen främst för serviser in till fastigheter men används även som problemlösare för andra applikationer som exempelvis reparationer och tillfälliga installationer. Med Extena Prefab Kraft underlättas installationen då elkabeln redan finns i kabelskyddsröret. Resultatet är en snabb, effektiv och enkel förläggning. Prefab Kraft tillverkas i vår fabrik i Norsjö och levereras med dimension 50 mm i längder om 250 meter på K16-trumma. SRS-röret är även godkänt för tillfällig öppen förläggning.

Optofiber
Extena har i över 20 år tillverkat och levererat optokanalisation till utbyggnaden av infrastrukturen över hela Sverige. Extena Kabelskydd Opto är ett lågfriktionsrör med slät insida som även kan beställas silikonbelagd vilket möjliggör installation av optokabel upp till flera kilometer, antingen genom inblåsning eller spolning med vatten.

Utöver standard finns Kabelskydd Opto även i dimensionen 40/29, en specialdimension med extra hög ringstyvhet för säker livslängd i krävande miljöer. Denna produkt är framtagen främst för vindparker och för samförläggningsprojekt tillsammans med SRS i tuff terräng. Efterfrågan på dimensionen 40/29 har ökat kraftigt under de senaste åren.

Produktfördelar

  • Kabelskyddsrör SRS, SRE-P tillverkat av PEHD.
  • Extena Kabelskyddsrör har högre ringstyvhet än vad standard föreskriver. Över 16 kN istället för 8 kN.
  • Rören har rillad insida för minskad friktion och underlättad inskjutning.
  • Att använda kabelskyddsrör istället för sandbädd ger effektivare framdrift, säkrare förläggning och lägre totalkostnad.
  • Kabelskyddsrör SRS finns även med fördragen kraftkabel för effektivare installation.
  • Kabelskydd Opto kan även beställas med en silikonuppblandad invändig beläggning, som minskar friktionen mellan fiberkabel och rörvägg.
  •  Extena erbjuder även Kabelskydd Opto i specialdimension 40/29 med ytterligare högre ringstyvhet för krävande miljöer.

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Passar schaktfri läggning.

Godkännanden

SPF Verksnorm 5200 utgåva 1 – EBR-standard KJ41:15 – SPKB 1992:06

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Coil

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC
Broschyr
PE100 RC
Extena Broschyr Kabelskydd Kabelskyddsrör

Broschyr
Kabelskydd

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no