Tryckrör med extra kraftig mantel (kappa)

Homogena rör och flerskiktsrör, vad är skillnaden?

Extena Tryckrör med kraftig mantel kappa

Det råder en förvirring på marknaden kring homogena rör och flerskiktsrör och skillnaden dem emellan. Enkelt uttryckt kan man säga att ett homogent rör består av ett enda skikt inifrån och ut medan ett flerskiktsrör består av ett huvudrör och en yttre mantel. Mellan denna yttre mantel och huvudröret kan man även lägga ytterligare skikt för att ge röret olika funktioner, som exempelvis diffusionsbarriär, online-övervakad skadekontroll och kraft att motstå extra höga tryck, alternativt en kombination av dessa.

Förvirringen uppstår vanligtvis när homogena rör förses med en infärgning i rörets yttersta del. Denna infärgning, som syftar till att underlätta lokalisering av eventuella repor och sprickor som kan uppstå vid läggning, är dock inte ett skikt i sig självt utan en del av huvudröret. En annan stor skillnad mellan dessa rörtyper är hanteringen vid skarvning. Homogena rör ska aldrig skalas vid exempelvis elsvetsning (ett homogent rör har helt enkelt inte något yttre skikt som kan skalas av).


Mantel i PE motsvarande exempelvis 25% av godstjockleken vid dimension 250 mm

Mantlade tryckrör, som även kallas ”kappade rör”, är utrustade med en yttre mantel som kan vara tillverkad i olika material där de vanligast förekommande materialen är polypropen (PP) och polyeten (PE). Extenas mantlade rör har en mantel i PEplus som är en polyeten med hög densitet. Mantelns tjocklek ökar med dimensionen på röret, från 2 till 5 mm. I dimension upp till 355 mm/SDR17 motsvarar mantelns tjocklek ca 20-30% av rörets godstjocklek. I dimension över 355 mm är tjockleken i procent något lägre men mantelns tjocklek i mm är dock större. Rör med kraftig mantel från Extena ska inte förväxlas med de tunna kappor på under 1 mm som vissa rör på marknaden är försedda med. I och med att både rör och mantel är gjorda av polyeten behöver manteln ej avlägsnas vid stumsvetsning (SLM® 3.0) utan kan integreras i skarven vilket reducerar risken att manteln fläks av i samband med alternativa installationsmetoder som exempelvis styrd borrning, rörtryckning och rörspräckning. Även återvinningen (regranulering) förenklas i och med att manteln inte behöver separeras från huvudröret. Vid användning av elsvetsmuff ska dock den yttre manteln alltid avlägsnas.

Mantel av PE ger 60% mindre slitage än PP
PEplus är en patenterad HD-PE med högre molekylvikt som gör beläggningen mer repbeständig jämfört med konventionella kvaliteter. Då manteln endast är ett skyddande skikt som ej ingår i dimensionen av röret har vi valt detta slitstarka, repbeständiga material. Tuffa tester har visat att vår mantel i PEplus ger 60% mindre slitage på rörets ytterskikt jämfört med en mantel av polypropen.
Nötningstest enligt DIN EN ISO 15527 visar att mantel av patenterad PEplus med högre molekylvikt får 60% mindre påverkan jämfört med mantel gjord av polypropen PP.

Extena Tryckrör med mantel PE vs PP

Nötningstest enligt DIN EN ISO 15527 visar att mantel av patenterad PEplus med högre molekylvikt får 60% mindre påverkan jämfört med mantel gjord av polypropen PP.

Kraftig mantel av PEplus motsvarande 25% av rörets godstjocklek ger optimalt skydd.

(Exempel i dim 250 mm/SDR 17)

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no