Ett komplett sortiment av tryckrör och rördelar i polyeten från en och samma tillverkare

Extena Egeplast marknadens bredaste sortiment tryckrör polyeten

Extena har länge varit Sveriges ledande tillverkare av tryckrörsystem i PE100 RC. När Extena blev en del av egeplast blev vi också experter på flerskiktsrörsystem, med ett omfattande sortiment av mantlade rör för olika användningsområden och alternativa installationsmetoder. egeplast är specialist på homogena rör av polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet – och har dessutom ett stort utbud av rördelar i polyeten, vilket nu görs tillgängligt för den svenska marknaden.

PE100 RC som standard
Vi tillverkar våra standardrör i PE100 RC, vilket är den bästa råvaran för ett säkert och ekonomiskt tryckrörsystem med lång livslängd. Vårt PE100 RC-material, som är certifierat av PAS 1075, har exempelvis 17 gånger högre kravnivå än normen vad gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG). Med PE100 RC som grund adderar vi olika funktioner beroende på användningsområde – som exempelvis skyddande lager (mantlade rör), färgmärkning för lokalisering av repor samt skadedetektering med bevakning online. Genom att välja PE100 RC uppnås snabbare framdrift, längre och säkrare livslängd samt en bättre totalekonomi.

40% högre krav än normen
På Extena har vi specialiserat oss på att tillverka marknadens bästa rörsystem av polyeten. Vi ställer därför hårdare krav på de rörsystem vi tillverkar än vad som anges i europeisk standard. Genom att rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen, kan vi sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Faktum är att vi har 40% högre krav vad gäller ovailtet än vad standard anger.

Ett komplett paket – för en trygg och säker upphandling
Extena tar ansvar för helheten. Tillsammans med oss får du ett komplett sortiment av rör och rördelar i polyeten från en och samma leverantör. Som komplett leverantör kan vi även erbjuda kompletta offerter för en trygg och säker upphandling. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker i Sverige, Tyskland och Storbritannien, vilket innebär att vi har full kontroll på tillverkningsprocessen och kan garantera högsta möjliga kvalitet.

Projektservice
Extena är en trygg partner genom såväl hela upphandlingsprocessen som projekteringen. Vi erbjuder bland annat rådgivning, planering och vid behov även ritningar av projektanpassade rördelar. Vi kan även hjälpa till med rådgivning vid val av rörtyp och rekommendationer för en smidig läggning vid exempelvis trafiknära installationer.

Extena är tillsammans med egeplast ledande på tillverkning av rörsystem med olika funktioner. Med våra flerskiktsrör kan vi erbjuda system med exempelvis diffusionsbarriär, online-övervakad skadekontroll och kraft att motstå extra höga tryck.

EXTENA tryckrör polyeten PE100 RC Flerskiktsrör med mantel kappa

Extena leder utvecklingen i Sverige
Extena är den tillverkare i Norden som hårdast driver frågan om att bygga rörsystem med bättre råvara som avsevärt ökar motståndskraften mot långsam spricktillväxt. Vi såg tidigt fördelarna med rörsystem av PE100 RC, ett material som möjliggör kostnadseffektivare läggningsmetoder med längre och säkrare livslängd – och därmed bättre totalekonomi. Rören utgör en förhållandevis låg kostnad, i de flesta fall 5-15% av totalkostnaden. Det borde därför vara en självklarhet att välja rör av högsta kvalitet.

Även egeplast har sedan länge insett fördelarna med att använda det moderna materialet PE100 RC. I och med att både Extena och egeplast har tydlig fokus på att erbjuda högsta kvalité och använder PE100 RC som den huvudsakliga råvaran i tillverkningen passar våra respektive produktsortiment mycket bra tillsammans.

Egeplast expert på flerskiktsrör
Egeplast har under flera årtionden varit ledande i Europa inom utveckling och tillverkning av tryckrör och rördelar i polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet. Forskning och utveckling har en lång tradition inom Egeplast och företaget har genom åren blivit ett erkänt innovationsnav. Det tekniska ledarskapet innefattar bland annat mer än 60 patent för produkter och tillverkningsprocesser.

egeplast grundades 1908 och företagets produkter finns i dag i olika tekniska försörjningsystem över hela världen. Huvudkontoret ligger i Greven, Tyskland, där företaget driver Europas mest moderna anläggning för polymerrörsystem. I koncernen ingår även en egen fabrik i Storbritannien samt nu även Extena med utveckling och tillverkning i Norsjö.

EXTENA Specialist på tryckrör i polyeten PE100 RC

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no