Våra produkter

Segmentsvetsade rördelar i polyeten

Kraven på ett rörsystem varierar beroende på användningsområde. Vi tillhandahåller därför ett stort utbud av rördelar i polyeten med olika funktioner som uppfyller kraven enligt EN 12201 och EN 1555 och som kan tillverkas efter uppdragsgivarens specifikationer. Med våra rördelar och omfattande sortiment av rör i PE100 RC kan vi erbjuda kompletta rörsystem som ger en trygg, säker och kostnadseffektiv drift.

Extena rördelar Polyeten Tryckrör Segmentssvetsade rördelar

Segmentsvetsade rördelar
Våra segmentsvetsade rördelar erbjuder en kostnadseffektiv lösning och kan med fördel användas till självfallsledningar och ledningar med lägre tryck. Rördelarna tillverkas vanligtvis av delar från PE-rör av PE100 RC och PN-klassificeras utifrån SDR-klass och utformning. Böjarna kan tillverkas i samma SDR-klass som rören så länge vinkeln mellan segmenten inte överstiger 15 grader. Segmentsvetsade T-rör behöver oftast tillverkas av delar med större väggtjocklek än den övriga ledningen för att uppnå samma PN-klassificering. Detta innebär dock att T-röret får en mindre innerdiameter än huvudröret. Alla segmentsvetsade T-rör har en trycklassreducering. Våra segmentsvetsade böjar och grenrör finns i dimensionerna 400 till 1200 mm.

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se