En ren process med effektiv spillåtervinning

Tillverkningen av våra rör i polyeten är i miljöavseende en mycket enkel process. Vi använder inga kemikaliska tillsatser i produktionen och vårt råmaterial polyeten är ett cirkulärt material som inte avger några miljöfarliga ämnen.

Vi har dessutom ett system för hantering av produktionsspill där vi mal ner och regranulerar spillmaterialet och återanvänder det vid tillverkning av en del av våra produkter.

Återvinning av rör

Vårt råmaterial polyeten har den fördelen att det kan återvinnas även efter mycket lång användning. För att optimera återvinningsgraden i vår verksamhet har vi tagit fram ett system där vi genom separata upplägg med entreprenörer och kunder skapar möjligheter för återvinning av exempelvis uttjänta rörsystem, uppgrävda rörledningar och överblivet material vid installation. Vi tar fram ett kundunikt upplägg som anpassas till den produkt som ska återvinnas men även till uppdragsgivarens önskemål om bästa lösning.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no