Cirkulärt material med lång livslängd

Vi använder polyeten som råmaterial i våra produkter. Polyeten är ett cirkulärt material som inte avger några miljöfarliga ämnen och som kan återvinnas även efter mycket lång användning.

Polyeten har varit den dominerande råvaran i tryckrörssystem i flera årtionden och har under åren utvecklats och lanserats i olika versioner, exempelvis PE63, PE80 och PE100. År 2005 lanserades PE100 RC som är det material vi huvudsakligen använder till våra olika rörsystem.

PE100 RC har fler och starkare sammanbindningar mellan molekylerna och ger tryckrörsystem med avsevärt högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt – med 17 gånger högre kravnivå jämfört med PE100. Då långsam spricktillväxt är en av de vanligaste orsakerna till brott i tryckrör är en hög motståndskraft mot denna typ av skada avgörande för rörsystemets livslängd, och därmed också dess hållbarhet.

PE100 RC är dessutom godkänt för användning i känsliga miljöer.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no