Runda rör är en förutsättning för säker skarvning

Vi har därför högre krav än standard för att säkerställa minimal ovalitet.

Skarvarna är oftast den svaga länken i rörsystemet. Ett av de viktigare kraven från entreprenörer och ledningsägare är därför bra förutsättningar för säker skarvning. För att kunna göra säkra skarvar måste rören hålla en hög kvalitet i alla avseenden, både gällande råvara och tillverkningsprocess. Runda rör med liten ovalitet ingår här som en viktig del.

 

Vi har 40% högre krav gällande ovalitet än vad standard anger

Extena tryckrör polyeten PE100 RC Högsta kvalitet RISE Nordic Poly Mark

För att eliminera effekten av inböjning använder vi på Extena en unik metod där rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen. Rören mellanlagras sedan i en kassett där de får svalna innan de buntas.

Vi har därför kunnat sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Vi har samma kravnivå på rör i dimensioner över 250 mm som standard anger för rör i dimensioner mellan 90-250 mm (se tabell).

Extena tryckrör polyeten PE100 RC säker skarvning
Extena tryckrör polyeten PE100 RC

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no