Nya installationsmetoder, snabbare läggning och maximal livslängd kräver bästa rörkonstruktionen

Extena tryckrör polyeten PE100 RC

Utvecklingen av tryckrör har gått från 50-talets HDPE-rör (högdensitetspolyeten) via PE63 och PE80 till dagens PE100 och PE100 RC. Materialens stigande klassificering motsvarar marknadens krav på ökad transporteffektivitet, vilket kräver rör som kan operera under allt högre tryck.

Samtidigt efterfrågas nya läggningstekniker som är mer kostnadseffektiva än traditionell teknik med öppet schakt. Detta har resulterat i alternativa installationsmetoder som exempelvis rörspräckning, styrd borrning och relining. Dessa läggningsmetoder, som innebär att röret dras genom marken, utsätter rörsystemen för stora påfrestningar med ökad risk för repor och tryckskador i rörväggarna.

De ökade kraven på effektivare läggning har även medfört en ökad användning av befintliga jordmassor som återfyllnadsmaterial. Med denna process ökar också risken att rören skadas av vassa stenar som trycker mot rörledningen.

Studier och tester utförda av RISE har visat att den inverkan som en eventuell repa eller skada har på ett rör inte enbart kan bedömas utifrån dess djup och skärpa.

”För att bedöma vilken inverkan repan har på rörets funktionsduglighet måste hänsyn också tas till vilket material röret är tillverkat av och med vilken säkerhetsfaktor det har dimensionerats. De omfattande tryckprovningarna visar att rör tillverkade av moderna material tål repor i rörytan mycket bättre än rör tillverkade av äldre material.”
(Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr, RISE)

Alternativa installationsmetoder
Nya alternativa installationsmetoder och krav på maximal livslängd kräver rör tillverkade av bästa möjliga råvara. Vi på Extena rekommenderar därför att du alltid väljer rörsystem tillverkade av PE100 RC, där RC står för Resistance to Cracks.

Extenas PE100 RC-material, som är certifierat enligt PAS 1075, har 17 gånger högre kravnivå när det gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) jämfört med de material som AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) baserar sina rekommendationer på.

Genom att välja PE100 RC får du inte bara rörsystem med maximal livslängd, utan även snabbare och mer kostnadseffektiv läggning – detta då installationen kan effektiviseras rejält i och med att PE100 RC tillåter återfyllnadsmaterial med högre fraktion. Lägger man även till en kraftig skyddande mantel på röret så har man skapat de bästa förutsättningarna för en rörledning med längsta möjliga livslängd.

Extena tryckrör polyeten PE100 RC läggning referensobjekt Skellefteå
Extena tryckrör polyeten PE100 RC läggning referensobjekt Skellefteå Rörtryckning
Extena tryckrör polyeten PE100 RC läggning referensobjekt Skellefteå borrning

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no