Våra produkter

Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör

Tryckrör i polyeten SLA Barrier Pipe diffusionstätt rör

Diffusionstätt rörsystem av PE100 RC för skydd av dricksvatten (media) och miljö.
Försett med kraftig mantel av PEplus. Dim ø 25 - 630 mm.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

SLA® Barrier Pipe är ett diffusionstätt rörsystem tillverkat av PE100 RC och försett med kraftig mantel samt en diffusionsbarriär av konduktiv aluminium som förhindrar genomträngning av förorenande ämnen. Diffusionsbarriären ger permanent skydd av både känsliga media och miljö.

De konduktiva (strömledande) egenskaperna hos diffusionsbarriären möjliggör även detektering och spänningsmätning efter installation för att kontrollera att inga skador har uppstått på röret i samband med läggning. Konstruktionen möjliggör även exakt lokalisering av ledningssystemet, vilket underlättar vid framtida projektering och utgrävningar.

 

Extena SLA Barrier Pipe diffusionstätt rörsystem Polyeten

Diffusionsbarriär som skyddar åt båda håll
SLA Barrier Pipe har samma egenskaper som SLM 3.0 men är även utrustat med en äkta diffusionsbarriär i aluminium (ska inte förväxlas med barriärer av Polyeten som ger ett sämre skydd). Denna spärr verkar åt båda håll och röret skyddar således transport av dricksvatten när röret läggs i förorenad mark men även känslig miljö i de fall röret transporterar spillvatten eller andra förorenade ämnen genom eller i närheten av exempelvis en vattentäkt.

Rörets kraftiga mantel är tillverkad av PEplus och har en tjocklek som vid exempelvis dimension 250 mm/SDR17 motsvarar 25% av rörets godstjocklek.

Certifierad diffusionsbarriär
KIWA är det institut som testar och utfärdar certifikat för rörsystem av Polyeten avseende diffusionsbarriär.

Rören delas in i två klasser:
Klass II           För läggning i mark där begränsade föroreningar kan förekomma som är högre än gränsvärden.
Klass III          För läggning i mark där större förekomster av föroreningar kan finnas.

SLA Barrier Pipe är testat och certifierat enligt högsta klass III.

För mer information ladda ner PDF (1,6 Mb) > (KIWA –Riktlinje BRL K-17101 2017-12-12 för tekniskt godkännande och certifikat för rörsystem av Polyeten i klass II och klass III med barriärlager av aluminium avsett för transport av dricksvatten i förorenad mark).

Skydd av dricksvatten

Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör skydd av dricksvatten

I vissa områden måste dricksvatten skyddas då misstanke finns om att föroreningar eller giftiga kemikalier kan finnas i marken.

Skydd av känslig miljö

Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör skydd av miljö
Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

I vissa områden behöver miljön skyddas vid transport av förorenat avlopp. Till exempel när avloppsvatten skall ledas genom vattentäkt eller känslig miljö.

Se filmen om SLA® Barrier Pipe
–marknadens mest diffusionstäta rörsystem

Spela videoklipp

Produktfördelar

  • Diffusionstätt rörsystem tillverkat av PE100 RC som ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
  • Diffusionsspärr av konduktiv aluminium.
  • Kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17.
  • Funktionskontroll möjlig efter läggning så att yttre skador som uppstått på röret i samband med läggning kan upptäckas.
  • Godkänd (Kiwa-certifierat) för läggning i förorenad mark.
  • Minimal ovalitet för säker skarvning.
  • Komplett sortiment av rördelar.
Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC SLA Barrier Pipe diffusionstätt

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Passar läggning anpassad för rör av PE100 RC.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Funktionskontroll efter installation.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC för alternativa läggningsmetoder

Passar även alternativa installationsmetoder.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Diffusionstätt rörsystem för skydd både för media och miljö.

Godkännanden

SLA Barrier Pipe är certifierat av KIWA (klass III) efter bland annat långtidstester avseende diffusion och påverkan av till exempel TCE (Trichloroethylene).
Kravet är att rörsystem skall klara en livslängd på minst 50 år. Genom beräkningar kan SLA Barrier Pipe stå emot genomträngning även efter 100 år.  Baserat på dessa tester och beräkningar är SLA certifierat av KIWA (BRL-K 170101).

Extena test SLA Barrier Pipe KIWA Diffusionstätt rör
Provningsrigg (KIWA) där SLA Barrier Pipe testas tillsammans med homogent rör av Polyeten.

 

KIWA CERTIFICAT SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör
Extena godkännande certifikat Nordic Poly Mark
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Extena Egeplast Certifierat TÜV
KIWA

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem

Specialtillverkade
rördelar

För SLA® finns ett sortiment av specialanpassade rördelar. Även specialtillverkning enligt ritning.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Rulle

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC

Broschyr
PE100 RC

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no