Våra produkter

Flerskiktsrör tryckrör i polyeten

Rörsystem tillverkat av PE100 RC

Extena Tryckrör Flerskiktsrör Polyeten PE100 RC med skyddande mantel kappa

Extena och egeplast är experter på flerskiktsrör
egeplast har under flera årtionden varit ledande i Europa inom utveckling och tillverkning av tryckrör och rördelar i polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet. Forskning och utveckling har en lång tradition inom egeplast och företaget har genom åren blivit ett erkänt innovationsnav. Det tekniska ledarskapet innefattar bland annat mer än 60 patent för produkter och tillverkningsprocesser.

Mantel i PEplus för maximal motståndskraft
Att använda en mantel skyddar röret vid alternativa installationstekniker som styrd borrning, rörspräckning och relining. Extenas mantlade rör har en extra tjock mantel i PEplus som utgör till exempel 20-30% av den totala godstjockleken i dimension upp till 355 mm (SDR17). I dimension över 355 mm är tjockleken i procent något lägre men mantelns tjocklek i mm är dock större. Detta ger en säker installation och extra skydd mot repor. Kom ihåg att det finns en uppsjö av rörsystem med tunna mantlar i polypropen. Dessa får inte förväxlas med våra kraftiga mantlar i PEplus, vilka ger ett avsevärt bättre skydd.

PEplus är en patenterad HD-PE med högre molekylvikt som gör beläggningen mer repbeständig jämfört med konventionella kvaliteter. Då manteln endast är ett skyddande skikt som ej ingår i dimensionen av röret har vi valt detta slitstarka, repbeständiga material med hög densitet. Tuffa tester har visat att vår mantel i PEplus ger 60% mindre slitage på rörets ytterskikt jämfört med en mantel av polypropen.

Extena SLM 3.0 och SLM DCT med skyddande mantel och funktionskontroll

SLM® 3.0 och SLM DCT
Våra flerskiktsrör har sin grund i våra standardrör och är tillverkade av PE100 RC. Utanpå detta huvudrör adderar vi sedan olika typer av lager för att skapa rör med unika egenskaper. Basmodellen i flerskiktssortimentet är SLM® 3.0, som är utrustat med en stark och extra tjock mantel. Utifrån detta rör har vi även utvecklat SLM® DCT med inbyggt funktionstest respektive extra förstärkning för extra höga tryck.

SLM® 3.0 och SLM DCT® tillhör den senaste generationens skyddande flerskiktsrörsystem. Vid installation med alternativ läggningsmetod ger dessa system ett ledningsnät med säkrast möjliga installation och lång livslängd.
Läs mer SLM 3.0>      Läs mer SLM DCT>

Extena HexelOne högtrycksrör Polyeten för höga tryck

HexelOne®
HexelOne® huvudrör är tillverkat av PE100 RC och förstärkt med ytterligare två lager av PE100 samt en skyddande mantel av 100% höghållfast PEplus för att klara upp till dubbelt så höga tryck (30 bar för vatten och avlopp samt 16 bar för gas). Denna förstärkning möjliggör därmed användning där driftstryck är upp till 100% högre än normalt. Läs mer>

Extena SLA Barrier Pipe diffusionstätt rörsystem Polyeten

SLA® Barrier Pipe
SLA® Barrier Pipe är ett diffusionstätt rörsystem tillverkat av PE100 RC och försett med kraftig mantel samt en diffusionsbarriär av konduktiv aluminium som förhindrar genomträngning av förorenande ämnen. Diffusionsbarriären ger permanent skydd av både känsliga media och miljö. Läs mer>

Extena 3L Tryckrör polyeten med permanent funktionskontroll online
3L Leak Control 3L Leak Control är ett rör tillverkat av PE100 RC försett med en kraftig mantel av PEplus samt ett diffusionstätt konduktivt (spänningsledande) skikt av aluminium som ger dig full kontroll över eventuella läckage för optimalt mark- och vattenskydd. En övervakningsenhet ansluten till röret avger ett larm även vid en mycket liten skada på röret. Meddelanden skickas då direkt till kontrollcentret eller till en mobiltelefon. Systemet kan automatiskt stänga av anslutna pumpsystem och därmed i ett tidigt skede förhindra ytterligare konsekvenser orsakade av läckage. Läs mer>

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no