Våra produkter

SLA Barrier Pipe

Diffusionstätt rörsystem av PE100 RC för skydd av dricksvatten (media) och miljö.
Försett med kraftig mantel av PEplus. Dim ø 25 - 630 mm.

SLA® Barrier Pipe är ett diffusionstätt rörsystem tillverkat av PE100 RC och försett med kraftig mantel samt en diffusionsbarriär av konduktiv aluminium som förhindrar genomträngning av förorenande ämnen. Diffusionsbarriären ger permanent skydd av både känsliga media och miljö.

De konduktiva (strömledande) egenskaperna hos diffusionsbarriären möjliggör även detektering och spänningsmätning efter installation för att kontrollera att inga skador har uppstått på röret i samband med läggning. Konstruktionen möjliggör även exakt lokalisering av ledningssystemet, vilket underlättar vid framtida projektering och utgrävningar.

 

Diffusionsbarriär som skyddar åt båda håll
SLA Barrier Pipe har samma egenskaper som SLA 3.0 men är även utrustat med en diffusionsbarriär i aluminium. Denna spärr verkar åt båda håll och röret skyddar således transport av dricksvatten när röret läggs i förorenad mark men även känslig miljö i de fall röret transporterar spillvatten eller andra förorenade ämnen genom eller i närheten av exempelvis en vattentäkt.

Rörets kraftiga mantel är tillverkad av PEplus och har en tjocklek som vid exempelvis dimension 250 mm/SDR17 motsvarar 25% av rörets godstjocklek.

Skydd av dricksvatten

I vissa områden måste mediet, till exempel dricksvatten i rörledningen, skyddas mot föroreningar i mark.

Skydd av känslig miljö

I vissa områden behöver miljön skyddas mot föroreningar i mediet.

Produktfördelar

  • Diffusionstätt rörsystem tillverkat av PE100 RC som ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
  • Diffusionsspärr av konduktiv aluminium.
  • Kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17.
  • Funktionskontroll möjlig efter läggning så att yttre skador som uppstått på röret i samband med läggning kan upptäckas.
  • Godkänd (Kiwa-certifierat) för läggning i förorenad mark.
  • Minimal ovalitet för säker skarvning.
  • Komplett sortiment av rördelar.

Läggningsteknik

Läggning 1b

Traditionell läggning i schakt.

Läggning 2b

Passar läggning anpassad för rör av PE100 RC.

Funktionstest

Funktionskontroll efter installation.

Alternativa läggningsmetoder

Passar även alternativa installationsmetoder.

Förorenad mark

Diffusionstätt rörsystem för skydd både för media och miljö.

Godkännanden

nordic_logo
DK-VAND-LOGO_NY
FI merkki_sininen_NY
TUEV_Logo
KIWA

Fakta

Rördelar

01_PE100_N

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Elsvetsdel

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Flänsförband

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

SLA rördel

Specialtillverkade
rördelar

För SLA® finns ett sortiment av specialanpassade rördelar. Även specialtillverkning enligt ritning.

Leveransalternativ

Rulle_NY

Rulle

Trumma_NY

Trumma

Raka längder NY

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Broschyr RC

Broschyr
PE100 RC

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se