Därför har vi valt att tillverka i stort sett
alla våra rör i polyeten PE100 RC

Extena tryckrör polyeten molekyl PE100 RC

Polyeten (PE) är lätt och slitstarkt och har varit den dominerande råvaran i tryckrörssystem i flera årtionden. Materialet, som ger pålitliga system för säker transport av bland annat dricksvatten, spillvatten och processvatten, har under åren utvecklats och lanserats i olika versioner. I takt med att kraven hela tiden ökar på kostnadseffektivare rörsystem, lanserades 2005 materialet PE100 RC med fler och starkare sammanbindningar mellan molekylerna. Resultatet är ett råmaterial och tryckrörsystem med avsevärt högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt. Vi rekommenderar därför att man alltid väljer rör tillverkade av PE100 RC, vilket ger ett tryggare och mer kostnadseffektivt rörsystem.

Fler sammanbindningsmolekyler
PE100 RC polymeriseras med hexen istället för buten som ofta används till traditionell PE. Hexen är en så kallad alken med långa molekyler som förstärker sammanbindningen i en molekylkedja. Sammanbindningsmolekylerna medför att RC-materialet är starkare men framför allt håller de ihop strukturen i de kristallina områdena. PE-polymeren är därmed designad för största möjliga mekaniska motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG).

Mer fakta om polyeten och PE100 RC
Nya alternativa installationsmetoder och krav på maximal livslängd kräver rör tillverkade av bästa möjliga råvara. Extenas PE100 RC-material, som är certifierat enligt PAS 1075, har 17 gånger högre kravnivå när det gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) jämfört med de material som AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) baserar sina rekommendationer på. Genom att välja PE100 RC får du inte bara rörsystem med maximal livslängd, utan även snabbare och mer kostnadseffektiv läggning.

Läs mer i vår broschyr om polyeten och PE100 RC.

Extena PE100 RC Broschyr
Extena tryckrör polyeten PE100 RC Slow Crack Growth

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no