Våra produkter

Tryckrör SLM® DCT med inbyggt funktionstest och kraftig mantel/kappa

Rör av PE100 RC med skyddande mantel av PEplus samt inbyggt funktionstest.
För vatten, avlopp och gas. Dim ø 25 - 1200 mm.

Extena SLM DCT Mantlat rör med funktionskontroll för säker läggning
SLM® DCT
Standardrör av PE100 RC försett med skyddande mantel av PEplus samt inbyggt funktionstest. SLM® DCT är i grunden samma rör som SLM® 3.0 med kraftig mantel och tillverkat av PE100 RC, men SLM® DCT är även försett med konduktiva (spänningsledande) band av aluminium mellan själva röret och den skyddande manteln. Ett rör kan oftast kontrolleras genom filmning invändigt men genom de integrerade konduktiva banden kan man efter läggning även kontrollera så att röret ej har fått några yttre skador i samband med installation. Konstruktionen möjliggör dessutom permanent övervakning och detektering av det installerade rörsystemet.

SLM® DCT är utvecklat för att främst användas vid alternativa installationsmetoder som till exempelvis styrd borrning eller rörspräckning. Röret ska skalas både vid stumsvetsning och användning av elsvetsmuff.

Extra skydd mot repor och punktbelastning
Rörets kraftiga mantel är tillverkad av PEplus och har en tjocklek motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek i dimension 250 mm/SDR17. Förutom att skydda mot repor och långsam spricktillväxt bidrar den kraftiga manteln även till att fördela trycket från eventuell punktbelastning på en större yta, vilket minskar påverkan på huvudröret.

Produktfördelar

  • Rörsystem tillverkat av PE100 RC som ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
  • Kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17.
  • 60% mindre slitage på mantel i PEplus jämfört med mantel av PP.
  • Stumsvetsning enligt DVS standard utan att manteln behöver avlägsnas.
  • Ett rörsystem passande alternativa installationsmetoder där extra skydd av röret är önskvärt.
  • Minimal ovalitet för säker skarvning.
  • Komplett sortiment av rördelar.
Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC SLM DCT

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Passar läggning anpassad för rör av PE100 RC.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC för alternativa läggningsmetoder

Passar även alternativa installationsmetoder.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Inbyggt funktionstest.

Godkännanden

Extena godkännande certifikat Nordic Poly Mark
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Avser rör tillverkade vid vår fabrik i Tyskland.
Extena Egeplast Certifierat TÜV

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

FITTINGS DCT

Specialtillverkade rördelar

För SLM® DCT finns ett sortiment av specialanpassade rördelar. Även specialtillverkning enligt ritning.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Rulle

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC
Broschyr
PE100 RC

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no