Läggningsföreskrifter i AMA tar inte hänsyn till nya råvaror och rör med skyddande mantel

Läggning enligt AMA
I AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) regleras läggning av tryckrör. AMA har dock inte tagit hänsyn till nya material som PE100 RC och dess positiva egenskaper med bland annat avsevärt högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) orsakad av punktbelastning. AMA har inte heller tagit hänsyn till mantlade rör som dessutom ger ett extra skydd. Enligt AMA får kringfyllnaden max ha 31,5 mm fraktion, men tack vare att vi använder PE100 RC kan man använda återfyllnadsmaterial med fraktion upp till 50% av rörets diameter, dock max 64 mm. Man bör även undvika fruset material samt vassa stenar i direkt kontakt med röret.
Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Ställ högre krav – du också!
På Extena har vi högre krav med betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard EN 12201 anger. Hög kvalité på skarvar förutsätter minimal ovalitet hos röret. Därför är det viktigt att du som uppdragsgivare ställer höga krav på de rör du beställer. Det är även viktigt att rören tillverkas av den bästa tänkbara råvaran PE100 RC.

Bästa råvaran ger bäst totalekonomi
Vid produktion och installation av ett rörsystem utgör rören en förhållandevis låg kostnad, i de flesta projekt ungefär 5 till 15% av totalkostnaden. Därför rekommenderar vi våra kunder att alltid välja det bästa röret, även om rörkostnaden initialt ibland kan vara något högre. Genom att välja PE100 RC uppnås snabbare framdrift, längre och säkrare livslängd samt en bättre totalekonomi.

EXTENA tryckrör referensobjekt Skellefteå

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no