Nordic Poly Mark

Anpassat för att uppfylla de nordiska kvalitetskraven för plaströr.

Extena Egeplast certifikat Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark är ett nordiskt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter. Denna kvalitetsstämpel har tagits fram gemensamt av de nordiska länderna i syfte att bibehålla en hög kvalité på plaströrsprodukter för den nordiska marknaden. Extenas PE100 RC-rör uppfyller samtliga krav för Nordic Poly Mark med mycket god marginal. Vi anser dock att de nuvarande kraven i Nordic Poly Mark är för lågt satta när det gäller RC-material och långsam spricktillväxt (SCG).

Extena tryckrör polyeten PE100 RC Högsta kvalitet RISE Nordic Poly Mark

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no