Våra produkter

Flänsförband - Lösflänsar, SF-flänsar, HP-flänsar

Kraven på ett rörsystem varierar beroende på användningsområde. Vi tillhandahåller därför ett stort utbud av rördelar i polyeten med olika funktioner som uppfyller kraven enligt EN 12201 och EN 1555 och som kan tillverkas efter uppdragsgivarens specifikationer. Med våra rördelar och omfattande sortiment av rör i PE100 RC kan vi erbjuda kompletta rörsystem som ger en trygg, säker och kostnadseffektiv drift.

Extena rördelar Polyeten Tryckrör Flänsförband

Lösflänsar, SF-flänsar, HP-flänsar
Flänsförband används vanligtvis för att ansluta rörsystemet till ventiler, pumpar och andra rör. Extena levererar ett brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar med olika tryckklasser och borrningar. Kragarna tillverkas av polyeten och är förlängda för optimala svetsförutsättningar. Produkterna finns i dimensioner från 63 mm upp till 1200 mm.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no