Högkvalitativa rörsystem för samhällsviktiga funktioner

Våra produkter utgör en viktig del av kritiska samhällsfunktioner. De rör vi tillverkar används bland annat för att transportera och skydda rent dricksvatten, skydda miljön vid transport av förorenat avloppsvatten, samt skydda kablar för trygg och säker överföring av el. Genom att fokusera på kvalitet i varje del av vår verksamhet kan vi erbjuda marknadens bästa produkter som ger rörsystem med lång livslängd som säkrar viktiga samhällsfunktioner och som samtidigt minskar förbrukningen av jordens resurser.

Vårt diffusionstäta rörsystem SLA Barrier Pipe är ett bra exempel på ett system som skyddar miljön på bästa sätt. Systemets diffusionsbarriär förhindrar genomträngning av förorenade ämnen och ger ett permanent skydd för både känsliga media och miljö, certifierat enligt KIWA klass III (högsta klass).

Genom att kombinera det bästa råmaterialet med marknadens mest innovativa lösningar kan vi erbjuda slitstarka rörsystem med mer gynnsamma förutsättningar för lång och säker livslängd.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no