Våra produkter

Tryckrör standard i polyeten

Rörsystem tillverkat av PE100 RC

Extena tryckrör polyeten PE100 RC standardrör

Extena standardrörsystem tillverkas av PE100 RC som anses vara den säkraste råvaran med bäst förutsättningar för maximal livslängd. Rören passar både för läggning i schakt och för alternativa installationsmetoder. Önskar man extra skydd för röret, rekommenderar vi Extena SLM 3.0, ett rör som även har en skyddande mantel.

PE100 RC
PE100 RC polymeriseras med hexen istället för buten som ofta används till traditionell PE. Hexen är en så kallad alken med långa molekyler som förstärker sammanbindningen i en molekylkedja. Sammanbindningsmolekylerna medför att RC-materialet är starkare men framförallt håller det ihop strukturen i de kristallina områdena. PE-polymeren är därmed designad för största möjliga mekaniska motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) och RC-materialet har i enlighet med PAS 1075, 17 gånger högre kravnivå när det gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt.

Då långsam spricktillväxt är en av de vanligaste orsakerna till brott i tryckrör är en hög motståndskraft mot denna typ av skada avgörande för rörsystemets livslängd. En hög motståndskraft mot spricktillväxt gör dessutom alternativa installationsmetoder snabbare, kostnadseffektivare och säkrare då repor lätt uppstår i samband med denna typ av läggning.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rör med 10% färgat ytterskikt för bedömning av skador

Stripes eller infärgning
Standardrören levereras i två utföranden. Antingen med stripes eller med ca 10% av rörets godstjocklek (ytterskiktet) i en avvikande färg för att kunna lokalisera och bedöma eventuella repor som uppstått i samband med läggning. Enligt AMA Anläggning 2020 får repor och utvändiga skador på PE-rör högst uppgå till 10% av rörväggens tjocklek. Med vårt färgskikt, som utgör ca 10% av rörets godstjocklek, kan man enkelt se om en repa är djupare än ca 10%.

Homogena rör
Alla våra standardrör är homogena, dvs de har inget skikt som ska skalas bort vid skarvning. Det färgade röret har en avvikande infärgning som utgör ca 10% av godstjockleken och som är homogent integrerat med huvudröret. RC-materialet i kombination med det infärgade ytterskiktet samt våra snäva toleranser vad gäller ovalitet ger ett fantastiskt rör som effektiviserar läggning och skapar säkra och trygga rörsystem.

Produktfördelar

 • Homogent rörsystem tillverkat av PE100 RC som
  ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
 • Rören finns i två varianter, antingen med färgade stripes eller med ca 10% av rörets godstjocklek (ytterskiktet) i avvikande färg för att lokalisera och bedöma eventuella repor som uppstått i samband
  med läggning.
 • Minimal ovalitet för säker skarvning.
 • Komplett sortiment av rördelar.
Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Passar läggning anpassad för rör av PE100 RC.

Godkännanden

Extena godkännande certifikat Nordic Poly Mark
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Avser rör tillverkade vid vår fabrik i Tyskland.
Extena Egeplast Certifierat TÜV

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Specialtillverkad rördel

Specialtillverkade
rördelar

För standardrör kan man även beställa specialtillverkade rördelar efter ritning.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Rulle

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 20 eller 22 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning
  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC

Broschyr
PE100 RC

 

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no