Våra produkter

SRS kabelskyddsrör med rillad insida.

Extena kabelskyddsrör klass SRS (Skydd, Rör, Svåra förhållanden) är vårt standardrör som uppfyller SPF verksnorm 5200 och SP:s kontrollbestämmelse SPKB 1992:06.

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör

Extena kabelskyddsrör klass SRS. SRS (Skydd, Rör, Svåra förhållanden) är vårt standardrör som uppfyller SPF verksnorm 5200 och SP:s kontrollbestämmelse SPKB 1992:06. Röret tillverkas av högdensitetspolyeten (PEHD).

Högre styvhetsklass
Det skiljer kraftigt i kvalitet och ringstyvhet mellan de kabelskyddsrör som finns på marknaden. Standard vad gäller ringstyvhet för kabelskyddsrör SRS är 8kN, vilket enligt oss är alldeles för lågt vid förläggning utan sand/stenmjölsbädd. För att garantera en lång och trygg livslängd tillverkar vi våra rör med ringstyvhet på över 20 kN, det vill säga avsevärt högre än standard. Vi rekommenderar dig därför att vara noggrann när du beställer kabelskyddsrör, så att du verkligen får det skydd du önskar.

Med kabelskyddsrör från Extena kan du vara säker på att du får ett tryggt system med lång och säker livslängd.

Dubbelbuntade rullar
Extena kabelskyddsrör lindas i dubbelbuntade rullar i syfte att underlätta hanteringen och förbättra arbetsmiljön. Vår återrundning i samband med lindning bidrar dessutom till att minska risken för ovalitet. Rören kan levereras både på coil och i raka längder.

Rillad insida för minskad friktion
Våra kabelskyddsrör för kraftkabel tillverkas med en unik rillad insida. Den rillade insidan minskar anläggningsytan mellan kabelskyddsrör och elkabel med mer än 50%, vilket kraftigt minskar friktionen och därmed underlättar vid tryckning och vinschning av elkabeln genom kabelskyddet. Några av våra uppdragsgivare har utan problem skjutit igenom elkablar på över 1 500 meter.

Extena Kabelskydd Kabelskyddsrör SRS med kraftkabel

SRS kabelskyddsrör finns även med fördragen kraftkabel (4G25 AL).
Extena Prefab Kraft är ett SRS-klassat kabelskyddsrör med fördragen kraftkabel framtagen främst för serviser in till fastigheter men används även som problemlösare för andra applikationer som exempelvis reparationer och tillfälliga installationer. Med Extena Prefab Kraft underlättas installationen då elkabeln redan finns i kabelskyddsröret. Resultatet är en snabb, effektiv och enkel förläggning. Prefab Kraft tillverkas i vår fabrik i Sverige och levereras med dimension 50 mm i längder om 250 meter på K16-trumma. SRS-röret är även godkänt för tillfällig öppen förläggning.

Produktfördelar

  • Kabelskyddsrör SRS är tillverkat av PEHD.
  • Extena Kabelskyddsrör har högre ringstyvhet än vad standard föreskriver. Över 16 kN istället för 8 kN.
  • Rören har rillad insida för minskad friktion och underlättad inskjutning.
  • Att använda kabelskyddsrör istället för sandbädd ger effektivare framdrift, säkrare förläggning och lägre totalkostnad.
  • Kabelskyddsrör SRS finns även med fördragen kraftkabel för effektivare installation.

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Passar schaktfri läggning.

Godkännanden

SPF Verksnorm 5200 utgåva 1 – EBR-standard KJ41:15 – SPKB 1992:06

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Coil

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

  • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

  • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC
Broschyr
PE100 RC
Extena Kabelskyddsrör

Broschyr
Kabelskydd

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no