Trygg leverantör för stora projekt

Vi har lång erfarenhet av stora projekt och vet hur viktig tidsaspekten och leveranssäkerheten är vid uppdrag med många underleverantörer. Genom att vi har en egen modern tillverkning med stor kapacitet samt ett komplett sortiment av tryckrör och rördelar i polyeten är vi idag en pålitlig leverantör till stora projekt över hela Sverige. Vi är en trygg partner vid exempelvis sjöledningsprojekt och utbyggnad av kommunala vattenförsörjningssystem.

Kvalitet som du kan lita på
Stora rörledningsprojekt kräver noggrann koordinering av samtliga processer för att möta budget och uppnå önskat slutresultat. Att rören håller genomgående hög kvalitet är därför extra viktigt vid större projekt. Genom att rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen, kan vi sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Detta innebär bland annat att skarvningen underlättas och effektiviseras, vilket ger optimal driftsekonomi vid genomförande av stora projekt. Våra rör tillverkas dessutom av PE100 RC, ett modernt material som är extra motståndskraftigt mot sprickbildning.

Komplett sortiment och egen tillverkning
Extena tillhandahåller ett komplett sortiment av rör och rördelar i polyeten. Som komplett leverantör kan vi även erbjuda kompletta offerter för en trygg och säker upphandling. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker, vilket innebär att vi har full kontroll på tillverkningsprocessen och kan garantera högsta möjliga kvalitet.

Koordinering av transporter
Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att rätt produkt levereras till rätt plats i rätt tid. Vi har därför byggt upp en stark organisation med hög kompetens att koordinera transporter. Tillsammans med oss kan du vara säker på att dina produkter levereras som planerat.

Projekthjälp
Extena är en trygg partner genom såväl hela upphandlingsprocessen som projekteringen. Vi erbjuder bland annat rådgivning och vid behov även ritningar av projektanpassade rördelar. Vi kan även ge råd vid val av rörtyp och rekommendationer för en smidig läggning vid exempelvis trafiknära installationer.

EXTENA tryckrör polyeten PE100 RC

Stora dimensioner – upp till 1600 mm
Vi extruderar rör i dimensioner upp till 1600 mm. Rören tillverkas i PE100 RC och ger lång livslängd till exempelvis utloppsledningar, tryckavlopp och råvattenledningar. Genom att överdimensionera ledningen redan från början får man ett framtidssäkrat rörsystem med stor kapacitet som enkelt kan kompletteras med påkopplingar och anslutningar när behov uppstår.4 600 meter sjöledning
Extena och Egeplast har levererat rör till flera stora sjöledningsprojekt, som exempelvis till renoveringen av vattenreningsverket i Grebbestad i norra Bohuslän. Till detta omfattande projekt, där målet var att effektivisera och förbättra kommunens vattenreningsverk, levererade vi totalt 4 600 meter rörledning. Varje svetsat och i vatten nedsänkt segment är 500 meter långt och väger 250 ton, vilket ställde mycket höga kvalitetskrav på både rör och fogar.

För att klara av de hårda kraven och tuffa påfrestningarna användes PE-rör med dimensionen 710 mm SDR 17 tillsammans med rördelar i polyeten från Egeplast. Logistik och installation flöt på enligt plan och Grebbestad har nu ett mycket effektivt reningsverk med lång och säker livslängd.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trygg leverantör stora projekt Sjöledning

Dricksvatten för kommande generationer
Ett annat stort projekt som vi har varit med och genomfört är byggnationen av ny vattenförsörjning i Skellefteå. Projektet innefattade bland annat 5 mil rörledning till vilken Skellefteå kommun och generalentreprenören valde att använda PE100 RC-rör från Extena.
Vattnet som transporteras från vattenverket till Skellefteås 45 000 invånare distribueras i dubbla ledningar med diametern 560 mm. Genom att lägga dubbla ledningar redan från början har Skellefteå kommun säkerställt att man klarar av eventuellt ökade behov i framtiden.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trygg leverantör stora projekt Skellefteå

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no