Våra produkter

Övriga produkter för el- och telekabelkanalisation, kabelskyddsrör för extra hög spänning, microdukter, macrodukter mm

Tack vare samgåendet med egeplast kan Extena erbjuda ett bredare utbud av kabelskydd inom el och tele. Sortimentet innefattar rörsystem för olika typer av nätverksapplikationer, för hög och extra hög spänning och för såväl traditionella som alternativa läggningsmetoder.

Extena miMulti Protec-SV microduct ege-com
Extena Protec-SV microduct ege-com

ege-com® Microducts
ege-com® Microduct Multi-rör är ett rörsystem som består av flera ege-com® Microduct Mono-rör. Rören är lämpliga för såväl läggning i öppet schakt som för att dra eller skjuta in i kabelkanaler, i ege-com® Macroduct Mono-rör eller i andra typer av rörsystem.

Skyddande mantelrörsystem för ege-com® Microdukt vid alternativ installation
ege-com® Microduct Multi protec är ett rörsystem som består av flera ege-com® Microduct Mono-rör. Systemet har en flexibel dubbelmantel med ett modifierat yttre lager. Tack vare den skyddande manteln är systemet lämpligt för alternativa läggningsmetoder som exempelvis styrd borrning.

Extena HighT Kabelskydd Kabelskyddsrör
Extena MaMonoSystem miMulti Protec-SV macroduct ege-com

Skyddsrör för kablar med hög och extra hög spänning
ege-com® Macroduct High-T PE är ett skyddande rör av polyeten som används för kablar med hög och extra hög spänning, upp till 380 kV. Skyddsröret är tillverkat av ett PE-HD-material med hög termisk stabilitet, vilket medför att röret kan motstå höga termiska belastningar under lång tid.

ege-com® Macroduct
ege-com® Macroduct Multirör är ett rörsystem bestående av flera kabelskyddsrör. Systemet har flera rör med samma eller olika dimensioner, som kan sättas ihop enligt användarens krav.

Extena egeTower Kabelskydd

Fiberkabelfördelare tillverkad av PEHD
I fibernätverket är det nödvändigt att ansluta slutkunden till huvudledningen. Med egeTower® erbjuder vi ett platsbesparande och kostnadseffektivt alternativ. egeTower® är tillverkad av ett PE-rör med utrymme att ansluta upp till 48 slutkunder.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no