Våra produkter

NYHET!

Tryckrör SLM® DCS – med kontinuerlig övervakning och en kraftig skyddande mantel

SLM® DCS
Skador på vattenledningar är ett problem för de flesta ledningsägare och något som medför stora kostnader att åtgärda. Dessutom innebär denna typ av skador problem för enskilda personer eller företag som kan förlora tillgången på rent vatten. Utöver detta tillkommer kostnader för förlust av dricksvatten, vilken över tid kan resultera i stora summor.

För att snabbt kunna lokalisera skador i ett tidigt skede på en viktig rörledning och därmed minimera tiden för felsökning, lanserar Extena nu Tryckrör SLM® DCS. Detta rör ger dig full kontroll och varnar automatiskt vid skador på en rörledning, med upp till en meters noggrannhet. Man kan välja mellan kontinuerlig skadekontroll online eller kontroll vid förutbestämda tidsintervall.

PE 100 RC, konduktiva band och en kraftig mantel
Tryckrör SLM® DCS från Extena består av ett standardrör av PE100 RC utrustat med konduktiva (spänningsledande) band för snabb detektering av eventuella läckage. Röret har dessutom en kraftig mantel som ger ett extra skydd. Denna mantel har en tjocklek på 1-5 mm beroende på rördimension. Jämfört med traditionell PE-material har råvaran PE 100 RC cirka 17 gånger högre kravnivå mot långsam spricktillväxt.

En övervakningsenhet ansluten till röret avger ett larm även vid en mycket liten skada på röret. Meddelanden skickas då direkt till kontrollcentret eller till en mobiltelefon. Systemet kan automatiskt stänga av och koppla om anslutna pumpsystem och vattenförlust kan därmed på ett tidigt skede förhindras.

Egenskaper
 • Permanent eller behovsanpassad övervakning av ett rörsystem
 • Ökad säkerhet av en rörledning med kontinuerlig uppdatering av ledningens tillstånd
 • Undvika vattenförlust inklusive följdskador
 • Automatiserade driftåtgärder som till exempel avstängning av ledningssträcka
 • Snabb detektering och lokalisering av skador med 1 meters noggrannhet
 • Extra skydd genom kraftig mantel på 1-5 mm
 • Kontroll att inga skador uppstått vid installation

Produktfördelar

 • Rörsystem tillverkat av PE100 RC som ger säkrare livslängd och effektivare läggning.
 • Kraftig mantel av PEplus motsvarande till exempel 25% av rörets godstjocklek vid dim 250 mm/SDR17.
 • 60% mindre slitage på mantel i PEplus jämfört med mantel av PP.
 • Stumsvetsning enligt DVS standard utan att manteln behöver avlägsnas.
 • Ett rörsystem passande alternativa installationsmetoder där extra skydd av röret är önskvärt.
 • Minimal ovalitet för säker skarvning.
 • Komplett sortiment av rördelar.
Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC SLM DCT

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Passar läggning anpassad för rör av PE100 RC.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC för alternativa läggningsmetoder

Passar även alternativa installationsmetoder.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Inbyggt funktionstest.

Extena 3L Med permanent funktionskontroll online

Permanent funktionskontroll som rapporterar eventuella skador.

Godkännanden

Extena godkännande certifikat Nordic Poly Mark
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Avser rör tillverkade vid vår fabrik i Tyskland.
Extena Egeplast Certifierat TÜV

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

FITTINGS DCT

Specialtillverkade rördelar

För SLM® DCS finns ett sortiment av specialanpassade rördelar. Även specialtillverkning enligt ritning.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Rulle

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Trumma

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

6, 12, 18, eller 20 m

 • Samtliga rör är försedda med ändförslutning

 • Andra längder än standard kan beställas vid behov

Relaterade dokument

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC
Broschyr
PE100 RC

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no