Enbart förnybar el

I vår tillverkning använder vi endast el från förnybara källor som vind- och vattenkraft.

Ytterligare potential

Vår tillverkningsprocess innefattar ett slutet system där bland annat kylvatten ingår. Under tillverkningen värms delar av detta vatten upp och det finns en enorm potential i att återvinna den energi som genereras i denna process. Vårt mål är att kunna ta hand om värmen i vattnet och vi jobbar strukturerat och målmedvetet med att utveckla detta.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no