Tryckrör med kvalitet på högsta nivå

Med krav som överträffar normen.

Allt fler inköpare av tryckrörsystem efterfrågar idag ledningar med en livslängd på 150 år. Denna efterfrågan harmonierar dock inte med den vanligt förekommande standarden EN 12201, som testar produkten för en livslängd på 50 år vid temperaturen 20 ºC.

EN 12201 samt EN 1555 utvecklas av European Committee for Standardization (CEN) och är de mest använda standarderna för tryckrörsprodukter av polyeten i Europa. Dessa europeiska standarder specificerar även yttre faktorer som påverkar rörsystemet och dess livslängd – till exempel rotinträngning, tjäldjup, korrosion, belastning och medietemperatur – som man måste ta hänsyn till vid läggning av nya ledningar.

Skarvarna är ofta den svaga punkten
Även om materialet är certifierat enligt EN 12201 och EN 1555 är det viktigt att komma ihåg att skarvarna vanligtvis utgör den svaga punkten i ett rörsystem. Dessa måste alltså ha minst lika hög kvalitet och lika lång livslängd som det övriga rörsystemet för att ledningen ska hålla och leverera över tid enligt specifikationerna.

När det gäller skarvarnas kvalitet spelar rörens rundhet en nyckelroll. Tack vare vår tillverkningsprocess har vi på Extena kunnat sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter.

Klass B med snävare toleransnivåer än EN 12201.
Enligt ISO 11922 är toleranser för rörens medel ytterdiameter indelade i tre klasser: A, B och C. Det är viktigt att känna till att elsvetsdelar tillverkas mot just ISO 11922 klass B. Jämfört med EN 12201, dvs den standard som gäller för rör, är toleranserna i många dimensioner snävare (klass B) jämfört med EN 12201. Detta gäller framför allt i alla dimensioner över 630 mm. Vi på Extena har därför valt att tillverka våra rör med de snävare toleransnivåer som anges för klass B. På så vis har våra rör bättre förutsättningar att passa bra ihop med elsvetsdelar, vilket leder till säkrare skarvar.

Vi tar rygg på Tyskland
Det moderna materialet PE100 RC används i stor utsträckning i Europa och särskilt i Tyskland som ligger i framkant när det gäller utveckling av nya läggningsmetoder för trycksatta rörsystem. I dag är merparten av rören för den tyska marknaden tillverkade i PE100 RC-material. Det är viktigt att påpeka att varken EN 12201/EN 1555 eller det nordiska certifieringsinstitutet INSTA-CERT (Nordic Poly Mark) ännu så länge ej har högre krav på RC-rör i sina respektive certifieringsdokument, trots att PE100 RC ger klart högre motstånd mot långsam spricktillväxt jämfört med PE100. En förändring av EN-standarden är dock aviserad, vilken troligen kommer ersätta PAS 1075.

Tyskland ligger också långt fram när det gäller svetsning av PE-rör. Den tyska organisationen DVS (Die Verbindungs Spezialisten/German Welding Society) ger ut en omfattande handbok för svetsning av PE-rör som är uppskattad bland svetsare över hela Europa, inklusive Sverige.

Kvalitetsmärken och standarder
Utöver EN 12201 och EN 1555 (gas) används idag flera kvalitetsmärken och standarder på marknaden för trycksatta rörsystem. Några vanligt förekommande är Nordic Poly Mark, PAS 1075, DK-Vand, FI, Kiwa och TÜV, vilka bland annat vi på Extena och Egeplast använder oss av.

Certifieringar och tester av tredje part
Vi genomför regelbundet kvalitetstester av våra rör och rördelar för att säkerställa dels att de motsvarar de krav som ställs på rör i Norden och Europa men framförallt att de lever upp till våra egna ännu högre förväntningar. Testerna utförs både av oss själva och av tredje part som exempelvis RISE.

Extena tryckrör polyeten PE100 RC Högsta kvalitet RISE Nordic Poly Mark
Extena Egeplast certifikat Nordic Poly Mark
Extena Egeplast certifikat PAS 1075
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Extena Egeplast Certifierat TÜV

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no