Optimal lastgrad och lokala åkerier

Vi arbetar aktivt med att optimera våra transporter både vad gäller lastgrad och socialt ansvar. Vid projektleveranser, exempelvis, levererar vi så långa rör som möjligt utan att behöva använda följebil. Vi anlitar dessutom lokala åkerier i så stor utsträckning som möjligt i syfte att ta ett ansvar för den inhemska transportnäringen.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no