Våra produkter

Maskinbearbetade rördelar i polyeten

Kraven på ett rörsystem varierar beroende på användningsområde. Vi tillhandahåller därför ett stort utbud av rördelar i polyeten med olika funktioner som uppfyller kraven enligt EN 12201 och EN 1555 och som kan tillverkas efter uppdragsgivarens specifikationer. Med våra rördelar och omfattande sortiment av rör i PE100 RC kan vi erbjuda kompletta rörsystem som ger en trygg, säker och kostnadseffektiv drift.

Extena rördelar Polyeten Tryckrör Maskinbearbetade rördelar

Maskinbearbetade rördelar
Våra maskinbearbetade rördelar av PE100 RC är baserade på ett homogent rörämne som maskinbearbetas i ett stycke. Vi kan därmed öka godstjockleken vid kritiska punkter, vilket ger en mycket stabil och tryckklasskompatibel konstruktion. Med våra homogena och skarvfria rördelar blir ditt rörsystem inte bara helt tryckbeständigt utan också pålitligt på lång sikt. Vi tillhandahåller maskinbearbetade rördelar såsom böjar, grenrör och övergångsrör i dimensionerna 400 till 1200 mm.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no