PAS 1075

Certifiering och test av PE100 RC-material med 17 gånger högre kravnivå gällande SCG.

Extena Egeplast certifikat PAS 1075

Eftersom EN 12201 och EN 1555 ännu saknar specifika högre krav på rör och delar tillverkade av PE100 RC har tillverkare istället provat material och färdiga produkter enligt PAS 1075. Detta är en kravstandard framtagen under beskydd av tyska norminstitutet DIN (Deutsches Institut für Normung) för tryckrör i polyeten PE100 RC. PAS 1075 ställer väsentligt högre krav gällande långsam spricktillväxt (SCG) än dagens EN 12201 och EN 1555 och har som grundkrav att råvaran ska ge en livslängd på minst 100 år. Råmaterialet som används till Extenas PE100 RC-rör är testat och godkänt enligt PAS 1075.

För närvarande pågår en uppdatering av gällande EN-standard. Denna kommer enligt uppgift innehålla högre kravnivåer anpassade för PE100 RC. När den nya standarden är klar kommer den troligen helt ersätta PAS 1075.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no