TÜV

En av världens ledande leverantörer av oberoende tester och certifieringar.

Extena Egeplast Certifierat TÜV

TÜV (Technischer Überwachungsverein) med bas i Tyskland grundades för 150 år sedan och är en av världens ledande leverantörer av oberoende tester, inspektioner och certifieringar. TÜV testar och certifierar tekniska system och produkter som exempelvis tryckrörsystem enligt europeiska och internationella standarder. Tyskland ligger idag långt framme när det gäller både produkttekniska krav men även hygienkrav för skydd mot människor och miljö.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no