TÜV

En av världens ledande leverantörer av oberoende tester och certifieringar.

Extena Egeplast Certifierat TÜV

TÜV (Technischer Überwachungsverein) med bas i Tyskland grundades för 150 år sedan och är en av världens ledande leverantörer av oberoende tester, inspektioner och certifieringar. TÜV testar och certifierar tekniska system och produkter som exempelvis tryckrörsystem enligt europeiska och internationella standarder. Tyskland ligger idag långt framme när det gäller både produkttekniska krav men även hygienkrav för skydd mot människor och miljö.

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se