Nyhetsarkiv

Hållbarhet i alla led

Rörsystem med fokus på kvalitet och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig fråga för oss och vi arbetar dagligen med att förbättra förutsättningarna för framtida generationer. Vi har ett uttalat mål att minska miljöpåverkan genom att bland annat tillverka högkvalitativa produkter med lång livslängd, optimera resursanvändningen, minimera utsläpp, använda el från förnybara källor som vind- och vattenkraft, återvinna produktionsspill, effektivisera transporter samt i så stor utsträckning som möjligt agera lokalt. Målet är att skapa en verksamhet som bygger framtiden utan att generera några negativa avtryck. Extena är en del av egeplast, som är certifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Läs mer om vårt arbete med hållbarhet >

Ökad närvaro i Finland

Extena och egeplast har under flera år sålt produkter till den finska marknaden. Nu stärker vi vår närvaro ytterligare med start på mässan Infratech 2021 den 13-14 oktober i Åbo. I samband med detta lanserar vi även vår webbsida på finska anpassad för den finska marknaden. Ansvariga för försäljningen är Anders Rydén och Patrik Berg som båda har lång erfarenhet av försäljning av rörsystem för VA på nordiska marknaden.

NYHET! Coil med 200 meter i dimension 160 mm

Marknaden har länge efterfrågat större dimensioner i längre längder. Extena kan nu leverera ø 160 mm SRS/SRE-P i 200 meter på coil till större projekt. Till Extena kabelskyddsrör >

Extena Ny lastbild och släp för ännu bättre distribution

Utökar med ytterligare en lastbil!

Vi har stärkt distributionen med ytterligare en lastbil med släp i syfte att fortsatt kunna vara en trygg leverantör till såväl små som stora projekt i hela Sverige. Vi har under det senaste året växlat upp verksamheten genom samgåendet med den tyska koncernen egeplast. I och med detta erbjuder ett både bredare och djupare sortiment.

Extena offertformulär Polarrör

Enkelt att göra en offertförfrågan för Polarrör

På sidan för Polarrör kan du nu enkelt fylla i en offertförfrågan. När du fyllt i formuläret får du sedan en offert och kan enkelt göra din beställning/order.  På Extena arbetar vi ständigt med att göra det enkelt för våra kunder. Till sidan för Polarrör >

Extena Egeplast marknadens bredaste sortiment tryckrör polyeten

Extena blir en del av egeplast

  Extena leder nu utvecklingen i Norden när det gäller tryckrör och rördelar i polyeten. Sedan april 2020 är Extena en del av den tyska koncernen egeplast som under flera årtionden har varit Europas ledande tillverkare av tryckrörsystem av polyeten. egeplast är även specialist på multifunktionella flerskiktsrör med unika egenskaper för säkrare och bättre rörsystem. Detta innebär att Extena nu är en komplett leverantör av högkvalitativa rörsystem i polyeten på den nordiska marknaden. Vi kan erbjuda en rad olika typer av rör tillverkade av polyeten i både mindre och större dimensioner och med ett omfattande sortiment av rördelar, för både små och stora projekt. All försäljning av produkter från egeplast till den svenska marknaden kommer i fortsättningen att ske via Extena. Vår kunskap är din trygghet.

Extena Patrik Berg försäljning

Ytterligare säljare i södra Sverige

Extena förstärker i Syd! Den 3/8 började Patrik Berg hos oss på Extena. Vi är glada att välkomna Patrik som en del av vårt team och hans gedigna kunskaper inom PE och egeplasts produkter för speciella applikationer kompletterar oss väl. Patrik utgår från Kristianstad och ansvarar för försäljning av egeplasts sortiment samt är Produktansvarig egeplast. All försäljning av egeplasts produkter på den Svenska marknaden kommer i och med detta ske genom Extena. Du når Patrik på:Telefon: +46 76-095 67 47E-post:  patrik.berg@extena.se e

Information om vår verksamhet avseende covid-19

Den senaste tiden har vi alla fått större kännedom om coronaviruset, covid-19, hur det riskerar att påverka samhället och vad vi enskilt och tillsammans kan göra för att minska fortsatt spridning. Läget förändras snabbt och skapar många frågor, därför vill vi informera om den aktuella situationen hos oss och vad vi gör för att minimera effekterna på vår dagliga verksamhet. I dagsläget ser vi ingen påverkan på vår produktions- eller leveransförmåga. Produktion såväl som in- och utleveranser löper normalt och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda både vår personal och de transportörer som besöker oss. Vi reser i mindre omfattning än normalt, av omtanke för vår personal men även er, våra kunder. Vi erbjuder samma service som vanligt via telefon eller digitala möten.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no