Våra produkter

egeFuse självfallsledning SN16 för dag- och spillvatten

Styvhetsklass SN16 avsett för läggning i områden med tung belastning eller instabil mark.

Säkraste självfallsledningen
egeFuse 2.0 tillverkat av PE100 är förmodligen marknadens säkraste självfallsledning. Genom sin kraftiga ringstyvhet (SN16) i kombination med svetsade skarvar får man en rörledning med unika egenskaper.

egeFuse 2.0 har styvhetsklass SN16, vilket är dubbelt så hög ringstyvhet jämfört med traditionella markavloppsrör i SN8. Röret är dessutom försett med elsvetsmuffar. Genom svetsade skarvar undviker man risken för rotinträngning vilket kan leda till läckage. Man får dessutom säkrare skarvar vid förläggning i instabil mark och en helt sluten rörledning.

Säkra skarvar
egeFuse 2.0 är försett med elsvetsmuff. Eftersom röret har samma ytterdiameter som ett traditionellt tryckrör kan man även använda traditionella elsvetsmuffar i de fall rören behöver kapas.

Motståndskraft mot yttre påverkan
Självfallsledningar påverkas av yttre laster under hela ledningens livslängd. Det kan röra sig om jord- och trafiklast men även grundvattentryck. Vid ökat läggningsdjup har trycket från jordlast stor påverkan medan trafiklasten har störst påverkan för grunt förlagda rörledningar. Även sättningar i rörgraven påverkar rörledningens livslängd och funktion. Instabila jordar såsom lös lera kan tämligen lätt orsaka sättningar som i sin tur kan påverka funktionen hos rörledningen.

 

Styvhetsklass SN16
Självfallsledningar indelas i olika SN-klasser (nominell styvhet) beroende på rörets korttidsstyvhet och bestäms i enlighet med SS-EN ISO 9969 och anges i kN/m2. Standardiserade styvhetsklasser är SN2, SN4, SN8 samt SN16. Ringstyvhet beskriver ett rörs deformationsegenskaper. Ett rör med hög ringstyvhet får mindre påverkan när det gäller ovalitet än ett rör med låg ringstyvhet.

Hög ringstyvhet ger tillsammans med hög komprimering vid läggning, minimal deformation. Normalt används styvhetsklass SN8 för självfallsrör. Eftersom själva rörkostnaden i normala fall enbart utgör 5-15% av den totala läggningskostnaden, är det bättre att välja ett rör med så hög styvhetsklass som möjligt om detta är befogat.

Vid normala läggningsförhållanden kan man använda rör med styvhetsklass SN8 men då förläggning sker i instabila jordar, i områden med stora trafiklaster, i djup rörgrav med hög jordlast eller i mark med utvändigt högt vattentryck, rekommenderar vi egeFuse.

Områden som trafikeras av tunga truckar samt gruvindustri är två lämpliga användningsområden för egeFuse 2.0. Rörens kraftiga ringstyvhet SN16 mot normalt SN8 (som gäller för traditionella markavloppsrör) i kombination med inbyggda elsvetsmuffar ger ett säkert ledningsnät som tål mycket hög belastning.

Produktfördelar

  • Dag- och spillvattenrör för självfallsledningar tillverkat av PE100.
  • Avsett för högt vattentryck eller förläggning där tung belastning förekommer, till exempel timmerbilar och tunga truckar.
  • Svetsade skarvar genom elsvetsmuffar.
  • Ingen risk för rotinträngning som kan leda till läckage.
  • Samma ytterdiameter som traditionella tryckrör.
    egeFuse 2.0 ger säkrare självfallsledningar för dag- och spillvatten.
  • Vit insida underlättar inspektion såsom filmning.
 
 

Läggningsteknik

Läggning 1b

Traditionell läggning i schakt.

egeFuse rotinträngning

Passar läggning när risk för rotinträngning finns.

egeFuse tung trafik

Passar läggning vid tung belastning av trafik eller jordmassor.

egeFuse instabila jordar

Passar läggning vid risk för högt vattentryck eller vid instabila jordar.

Fakta

Rördelar

01_PE100_N

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Elsvetsdel

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Flänsförband

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

egeFuse rördel

Anpassade rördelar

För egeFuse 2.0 finns ett sortiment av specialanpassade rördelar.

Leveransalternativ

Raka längder NY

Raka längder

(3 eller 6 m)

  • Standardlängder 3 och 6 meter
  • Längre längder på begäran

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se