Allmänna bestämmelser

Extena tillämpar allmänna leveransbestämmelser ABM 07. Med reservation för tryckfel och mellanförsäljning.

Frakt
Priser gäller fritt fabrik om ej annat skriftligt avtalats, EXW Norsjö (INCOTERMS 2010)

Emballage
Emballagekostnad tillkommer.

Retur
Felfritt emballage som returneras till Extena krediteras -25 % i kontrollkostnad efter överenskommelse. Köparen står för returfrakten. Vid retur skall alltid fakturakopia bifogas.

Betalningsvillkor
Betalning skall ske senast inom 30 dagar från fakturadatum om annat ej skriftligt avtalats. Fakturering sker vid leverans från fabrik. Fakturering sker i SEK (Svenska kronor) om annat ej avtalats. Mervärdesskatt tillkommer på alla priser.

Minimiordertillägg
Vid order understigande 1000 SEK tillkommer en faktureringsavgift på 250 SEK.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no