Information om vår verksamhet avseende covid-19

Den senaste tiden har vi alla fått större kännedom om coronaviruset, covid-19, hur det riskerar att påverka samhället och vad vi enskilt och tillsammans kan göra för att minska fortsatt spridning.

Läget förändras snabbt och skapar många frågor, därför vill vi informera om den aktuella situationen hos oss och vad vi gör för att minimera effekterna på vår dagliga verksamhet.

I dagsläget ser vi ingen påverkan på vår produktions- eller leveransförmåga. Produktion såväl som in- och utleveranser löper normalt och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda både vår personal och de transportörer som besöker oss.

Vi reser i mindre omfattning än normalt, av omtanke för vår personal men även er, våra kunder. Vi erbjuder samma service som vanligt via telefon eller digitala möten.

Medarbetare

Anders Mattsson

Försäljningsansvarig Telefon +46 70-245 12 50 anders.mattsson@extena.se

Edde Johansson

Försäljning Kabelskydd Telefon +46 70-610 54 20 edde.johansson@extena.se

Anders Rydén

Produktansvarig Polarrör Försäljning VA Södra Sverige Telefon +46 70-617 90 09 anders.ryden@extena.se

Patrik Berg

Produktansvarig egeplast produkter/ Försäljning VA Telefon +46 76-095 67 47 patrik.berg@extena.se

Håkan Lundgren

Försäljning/Projektkoordinator Telefon +46 918-333 72 hakan.lundgren@extena.se

Tomas Berg

Ordermottagning/innesälj Telefon +46 918-333 73 tomas.berg@extena.se

Stellan Malm

Kvalitets- & Underhållschef Telefon +46 918-333 77 stellan.malm@extena.se

Pär Björk

Ekonomiansvarig Telefon +46 918-333 75 par.bjork@extena.se

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se