Rörsystem med fokus på kvalitet och hållbarhet.

Hållbarhet är en viktig fråga för oss och vi arbetar dagligen med att förbättra förutsättningarna för framtida generationer.

Vi har ett uttalat mål att minska miljöpåverkan genom att bland annat tillverka högkvalitativa produkter med lång livslängd, optimera resursanvändningen, minimera utsläpp, använda el från förnybara källor som vind- och vattenkraft, återvinna produktionsspill, effektivisera transporter samt i så stor utsträckning som möjligt agera lokalt.

Målet är att skapa en verksamhet som bygger framtiden utan att generera några negativa avtryck.

Extena är en del av egeplast, som är certifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet >

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no