Ett säkert vattenledningsnät behöver prioriteras

Ett säkert vattenledningsnät behöver prioriteras Läckor i ledningsnätet för dricksvatten blir ett allt vanligare problem. Runt om i Sverige finns gamla och för länge sedan uttjänta vattenledningar som orsakar läckage. I landet som helhet levereras totalt omkring 856,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Svensk Vatten räknar med att ca 15% av allt dricksvatten försvinner i … Läs mer

Tomas Nordin ny försäljningsdirektör

Extena förstärker organisationen med Tomas Nordin som ny försäljningsdirektör. Tomas, som under 20 år haft flera ledande roller inom plaströrsbranschen, ser nu fram emot att vara med och vidareutveckla Extena. ”Jag känner marknaden väl och har alltid varit imponerad av Extenas höga produktkvalitet. Företaget har en modern maskinpark, effektiv produktion och en stolthet hos personalen … Läs mer

EURO MINE EXPO 2022

Många besökte Extenas monter på EURO MINE EXPO i Skellefteå 14-16 juni 2022 Internationell mässa och konferens för gruvindustrin. Banbrytande innovationer och de senaste metoderna inom gruvdrift. På mässan visade Extena upp en rad nya produkter varav flera anpassade för gruva och tuffa miljöer. Till exempel egeSlurry®, egeStatic® och egeTherm® samt även rör anpassade för … Läs mer

Ny produktkatalog 2022

Missa inte vår nya katalog 2022 vilken är uppdaterad med alla nya produkter. I katalogen finner du även information om applikationsområden för våra produkter. Se nya katalogen: Produktkatalog ”online” 2022 >> Beställ ett tryckt exemplar >>

egeplast är nu 100% ägare av Extena

Den tyska plaströrskoncernen egeplast har sedan tidigare haft aktiemajoritet i Extena, men är sedan 25 november helägare av Extena AB. Samarbetet mellan Extena och egeplast har varit av högsta klass från dag ett och att Extena nu blir helägt av egeplast är en naturlig del i samgåendet. Med egeplast i ryggen har vi optimala förutsättningar … Läs mer

Extena lanserar Tryckrör SLM® DCS – med övervakning

Skador på vattenledningar är ett problem för de flesta ledningsägare och något som medför stora kostnader att åtgärda. Dessutom innebär denna typ av skador problem för enskilda personer eller företag som kan förlora tillgången på rent vatten. Utöver detta tillkommer kostnader för förlust av dricksvatten, vilken över tid kan resultera i stora summor. För att … Läs mer

Hållbarhet i alla led

Rörsystem med fokus på kvalitet och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig fråga för oss och vi arbetar dagligen med att förbättra förutsättningarna för framtida generationer. Vi har ett uttalat mål att minska miljöpåverkan genom att bland annat tillverka högkvalitativa produkter med lång livslängd, optimera resursanvändningen, minimera utsläpp, använda el från förnybara källor som vind- och … Läs mer

Ökad närvaro i Finland

Extena och egeplast har under flera år sålt produkter till den finska marknaden. Nu stärker vi vår närvaro ytterligare med start på mässan Infratech 2021 den 13-14 oktober i Åbo. I samband med detta lanserar vi även vår webbsida på finska anpassad för den finska marknaden. Ansvariga för försäljningen är Anders Rydén och Patrik Berg … Läs mer