Extena lanserar Tryckrör SLM® DCS – med övervakning

Skador på vattenledningar är ett problem för de flesta ledningsägare och något som medför stora kostnader att åtgärda. Dessutom innebär denna typ av skador problem för enskilda personer eller företag som kan förlora tillgången på rent vatten. Utöver detta tillkommer kostnader för förlust av dricksvatten, vilken över tid kan resultera i stora summor.

För att snabbt kunna lokalisera skador i ett tidigt skede på en viktig rörledning och därmed minimera tiden för felsökning, lanserar Extena nu Tryckrör SLM® DCS. Detta rör ger dig full kontroll och varnar automatiskt vid skador på en rörledning, med upp till en meters noggrannhet. Man kan välja mellan kontinuerlig skadekontroll online eller kontroll vid förutbestämda tidsintervall.

PE 100 RC, konduktiva band och en kraftig mantel
Tryckrör SLM® DCS från Extena består av ett standardrör av PE100 RC utrustat med konduktiva (spänningsledande) band för snabb detektering av eventuella läckage. Röret har dessutom en kraftig mantel som ger ett extra skydd. Denna mantel har en tjocklek på 1-5 mm beroende på rördimension. Jämfört med traditionell PE-material har råvaran PE 100 RC cirka 17 gånger högre kravnivå mot långsam spricktillväxt.

En övervakningsenhet ansluten till röret avger ett larm även vid en mycket liten skada på röret. Meddelanden skickas då direkt till kontrollcentret eller till en mobiltelefon. Systemet kan automatiskt stänga av och koppla om anslutna pumpsystem och vattenförlust kan därmed på ett tidigt skede förhindras.

Fördelar och egenskaper
  • Permanent eller behovsanpassad övervakning av ett rörsystem
  • Ökad säkerhet av en rörledning med kontinuerlig uppdatering av ledningens tillstånd
  • Undvika vattenförlust inklusive följdskador
  • Automatiserade driftåtgärder som till exempel avstängning av ledningssträcka
  • Snabb detektering och lokalisering av skador med 1 meters noggrannhet
  • Extra skydd genom kraftig mantel på 1-5 mm
  • Kontroll att inga skador uppstått vid installation
    Läs mer om SLM® DCS >

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no