Extena och egeplast har under flera år sålt produkter till den finska marknaden. Nu stärker vi vår närvaro ytterligare med start på mässan Infratech 2021 den 13-14 oktober i Åbo. I samband med detta lanserar vi även vår webbsida på finska anpassad för den finska marknaden. Ansvariga för försäljningen är Anders Rydén och Patrik Berg som båda har lång erfarenhet av försäljning av rörsystem för VA på nordiska marknaden.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no