Ökad närvaro i Finland

Extena och egeplast har under flera år sålt produkter till den finska marknaden. Nu stärker vi vår närvaro ytterligare med start på mässan Infratech 2021 den 13-14 oktober i Åbo. I samband med detta lanserar vi även vår webbsida på finska anpassad för den finska marknaden. Ansvariga för försäljningen är Anders Rydén och Patrik Berg … Läs mer

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no