Extena lanserar Tryckrör SLM® DCS – med övervakning

Extena SLM DCS med överfakning och Quality Check

Skador på vattenledningar är ett problem för de flesta ledningsägare och något som medför stora kostnader att åtgärda. Dessutom innebär denna typ av skador problem för enskilda personer eller företag som kan förlora tillgången på rent vatten. Utöver detta tillkommer kostnader för förlust av dricksvatten, vilken över tid kan resultera i stora summor. För att … Läs mer