Extena Anders Mattsson Försäljningsansvarig

Anders Mattsson

Försäljningsansvarig

Telefon +46 70-245 12 50
anders.mattsson@extena.se

Medarbetare

Extena Anders Mattsson Försäljningsansvarig

Anders Mattsson

Försäljningsansvarig<br> Telefon +46 70-245 12 50<br><br> Email anders.mattsson@extena.se

Anders Rydén

Produktansvarig Polarrör<br> Försäljning VA Sverige och Finland<br> Telefon +46 70-617 90 09<br><br> Email anders.ryden@extena.se

Extena Patrik Berg försäljning

Patrik Berg

Produktansvarig egeplast produkter<br> Försäljning VA Sverige och Finland<br> Telefon +46 (0)76 095 67 47<br><br> Email patrik.berg@extena.se

Edde Johansson

Produktansvarig Kabelskydd<br> Försäljning El/Tele/Bygg<br> Telefon +46 70-610 5420<br><br> Email edde.johansson@extena.se

Raymond Molund

Försäljning Norge<br>Telefon +47 483 42 558<br><br> Email<br>info@extena.no

Håkan Lundgren

Försäljning/Projektkoordinator<br> Telefon +46 918-333 72<br><br> Email hakan.lundgren@extena.se

Tomas Berg

Ordermottagning/innesälj<br> Telefon +46 918-333 73<br><br> Email tomas.berg@extena.se

Anna-Karin Stenlund

Ordermottagning/innesälj<br> Telefon +46 918-333 71<br><br> Email annakarin.stenlund@extena.se

Stefan Eriksson

Produktionsledare<br> Telefon +46 918-542908<br><br> Email stefan.eriksson@extena.se

Manfred Norqvist

Transportledning och lageransvarig<br>Transport and Warehouse manager<br> Telefon +46 (0)918 54 29 10 (mobil: +46 (0)73 049 81 91)<br><br> Email<br>lager@extena.se

Stellan Malm

Kvalitets- & Underhållschef<br> Telefon +46 918-333 77<br><br> Email stellan.malm@extena.se

Nina Bjursell

HR-chef<br> Telefon +46 918-333 70<br><br> Email nina.bjursell@extena.se

Pär Björk

Ekonomichef/CFO<br> Telefon +46 918-333 75<br><br> Email par.bjork@extena.se

Safaâ Ghoumid

Ekonomiadministratör<br> Telefon +46 918-333 74<br><br> Email<br>safaa.ghoumid@extena.se

Peter Falk

VD/CEO<br> Telefon +46 918-333 78<br><br> Email peter.falk@extena.se

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no