Nina Bjursell

HR chef Telefon +46 918-333 70 nina.bjursell@extena.se

Stellan Malm

Kvalitets- & Underhållschef Telefon +46 918-333 77 stellan.malm@extena.se

Stefan Eriksson

Produktionsledare Telefon +46 918-542908 stefan.eriksson@extena.se

Extena AB

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448