Stellan Malm

Kvalitets- & Underhållschef Telefon +46 918-333 77 stellan.malm@extena.se

Pär Björk

Ekonomiansvarig Telefon +46 918-333 75 par.bjork@extena.se

Anders Rydén

Produktansvarig Polarrör Försäljning VA Södra Sverige Telefon +46 70-617 90 09 anders.ryden@extena.se

Edde Johansson

Försäljning Kabelskydd Telefon +46 70-610 54 20 edde.johansson@extena.se

Anders Mattsson

Försäljningsansvarig Telefon +46 70-245 12 50 anders.mattsson@extena.se

Peter Falk

Verkställande direktör Telefon +46 918-333 78 peter.falk@extena.se

Extena AB

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448