Tomas Nordin

Försäljningsdirektör/CSO<br> Telefon +46 (0)705 23 33 73<br><br> Email tomas.nordin@extena.se

Safaâ Ghoumid

Ekonomiadministratör<br> Telefon +46 918-333 74<br><br> Email<br>safaa.ghoumid@extena.se

Raymond Molund

Försäljning Norge<br> Telefon +47 483 42 558<br><br> Email<br>info@extena.no

Manfred Norqvist

Transportledning och lageransvarig<br>Transport and Warehouse manager<br> Telefon +46 (0)918 54 29 10 (mobil: +46 (0)73 049 81 91)<br><br> Email<br>lager@extena.se

Nina Bjursell

HR-chef<br> Telefon +46 918-333 70<br><br> Email nina.bjursell@extena.se

Stellan Malm

Kvalitets- & Underhållschef<br> Telefon +46 918-333 77<br><br> Email stellan.malm@extena.se

Tomas Berg

Ordermottagning/innesälj<br> Telefon +46 918-333 73<br><br> Email tomas.berg@extena.se

Pär Björk

Ekonomichef/CFO<br> Telefon +46 918-333 75<br><br> Email par.bjork@extena.se

Stefan Eriksson

Produktionsledare<br> Telefon +46 918-542908<br><br> Email stefan.eriksson@extena.se

Anna-Karin Stenlund

Ordermottagning/innesälj<br> Telefon +46 918-333 71<br><br> Email annakarin.stenlund@extena.se