Thomas Hammarberg

Extena Thomas Hammarberg säljare VA norra Sverige

Försäljningsansvarig VA norra Sverige<br> Telefon +46 (0)705 43 43 57<br><br> Email<br> thomas.hammarberg@extena.se

Tomas Nordin

Tomas Nordin försäljningsdirektör Extena AB

Försäljningsdirektör/CSO<br> Telefon +46 (0)705 23 33 73<br><br> Email tomas.nordin@extena.se

Safaâ Ghoumid

Extena Safaâ Ghoumid ekonomadministratör

Ekonomiadministratör<br> Telefon +46 918-333 74<br><br> Email<br>safaa.ghoumid@extena.se

Raymond Molund

Försäljning Norge<br> Telefon +47 483 42 558<br><br> Email<br>info@extena.no

Manfred Norqvist

Extena Manfred Nordqvist

Transportledning och lageransvarig Transport and Warehouse manager Telefon +46 (0)918 54 29 10 (mobil: +46 (0)73 049 81 91)   Email lager@extena.se

Nina Bjursell

Extena Nina Bjursell

HR-chef<br> Telefon +46 918-333 70<br><br> Email nina.bjursell@extena.se

Stellan Malm

Extena Stellan Malm Kvalitets- & Underhållschef

Kvalitets- & Underhållschef<br> Telefon +46 918-333 77<br><br> Email stellan.malm@extena.se

Tomas Berg

Extena Tomas Berg

Ordermottagning/innesälj<br> Telefon +46 918-333 73<br><br> Email tomas.berg@extena.se

Pär Björk

Extena Pär Björk Ekonomichef/CFO

Ekonomichef/CFO<br> Telefon +46 918-333 75<br><br> Email par.bjork@extena.se

Stefan Eriksson

Produktionsledare<br> Telefon +46 918-542908<br><br> Email stefan.eriksson@extena.se