Utökar med ytterligare en lastbil!

Extena Ny lastbild och släp för ännu bättre distribution

Vi har stärkt distributionen med ytterligare en lastbil med släp i syfte att fortsatt kunna vara en trygg leverantör till såväl små som stora projekt i hela Sverige. Vi har under det senaste året växlat upp verksamheten genom samgåendet med den tyska koncernen egeplast. I och med detta erbjuder ett både bredare och djupare sortiment.

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no