Utökar med ytterligare en lastbil!

Extena Ny lastbild och släp för ännu bättre distribution

Vi har stärkt distributionen med ytterligare en lastbil med släp i syfte att fortsatt kunna vara en trygg leverantör till såväl små som stora projekt i hela Sverige. Vi har under det senaste året växlat upp verksamheten genom samgåendet med den tyska koncernen egeplast. I och med detta erbjuder ett både bredare och djupare sortiment.