Våra produkter

egeFuse självfallsledning i polyeten SN16 för dag- och spillvatten med extra hög ringstyvhet

Styvhetsklass SN16 avsett för läggning i områden med tung belastning eller instabil mark.

Extena egeFuse SN 16 självfallsledning med högre ringstyvhet

Säkraste självfallsledningen
egeFuse 2.0 tillverkat av PE100 är förmodligen marknadens säkraste självfallsledning. Genom sin kraftiga ringstyvhet (SN16) i kombination med svetsade skarvar får man en rörledning med unika egenskaper.

egeFuse 2.0 har styvhetsklass SN16, vilket är dubbelt så hög ringstyvhet jämfört med traditionella markavloppsrör i SN8. Röret är dessutom försett med elsvetsmuffar. Genom svetsade skarvar undviker man risken för rotinträngning vilket kan leda till läckage. Man får dessutom säkrare skarvar vid förläggning i instabil mark och en helt sluten rörledning.

Säkra skarvar
egeFuse 2.0 är försett med elsvetsmuff. Eftersom röret har samma ytterdiameter som ett traditionellt tryckrör kan man även använda traditionella elsvetsmuffar i de fall rören behöver kapas.

Motståndskraft mot yttre påverkan
Självfallsledningar påverkas av yttre laster under hela ledningens livslängd. Det kan röra sig om jord- och trafiklast men även grundvattentryck. Vid ökat läggningsdjup har trycket från jordlast stor påverkan medan trafiklasten har störst påverkan för grunt förlagda rörledningar. Även sättningar i rörgraven påverkar rörledningens livslängd och funktion. Instabila jordar såsom lös lera kan tämligen lätt orsaka sättningar som i sin tur kan påverka funktionen hos rörledningen.

 

Styvhetsklass SN16
Självfallsledningar indelas i olika SN-klasser (nominell styvhet) beroende på rörets korttidsstyvhet och bestäms i enlighet med SS-EN ISO 9969 och anges i kN/m2. Standardiserade styvhetsklasser är SN2, SN4, SN8 samt SN16. Ringstyvhet beskriver ett rörs deformationsegenskaper. Ett rör med hög ringstyvhet får mindre påverkan när det gäller ovalitet än ett rör med låg ringstyvhet.

Hög ringstyvhet ger tillsammans med hög komprimering vid läggning, minimal deformation. Normalt används styvhetsklass SN8 för självfallsrör. Eftersom själva rörkostnaden i normala fall enbart utgör 5-15% av den totala läggningskostnaden, är det bättre att välja ett rör med så hög styvhetsklass som möjligt om detta är befogat.

Vid normala läggningsförhållanden kan man använda rör med styvhetsklass SN8 men då förläggning sker i instabila jordar, i områden med stora trafiklaster, i djup rörgrav med hög jordlast eller i mark med utvändigt högt vattentryck, rekommenderar vi egeFuse.

Extena egeFuse självfallsledning SN16
Extena egeFuse självfallsledning SN16

Områden som trafikeras av tunga truckar samt gruvindustri är två lämpliga användningsområden för egeFuse 2.0. Rörens kraftiga ringstyvhet SN16 mot normalt SN8 (som gäller för traditionella markavloppsrör) i kombination med inbyggda elsvetsmuffar ger ett säkert ledningsnät som tål mycket hög belastning.

Produktfördelar

  • Dag- och spillvattenrör för självfallsledningar tillverkat av PE100.
  • Avsett för högt vattentryck eller förläggning där tung belastning förekommer, till exempel timmerbilar och tunga truckar.
  • Svetsade skarvar genom elsvetsmuffar.
  • Ingen risk för rotinträngning som kan leda till läckage.
  • Samma ytterdiameter som traditionella tryckrör.
    egeFuse 2.0 ger säkrare självfallsledningar för dag- och spillvatten.
  • Vit insida underlättar inspektion såsom filmning.
 
 
Extena egeFuse SN16 med extra hög ringstyvhet

Läggningsteknik

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Läggning schakt

Traditionell läggning i schakt.

Extena egeFuse självfallsledning SN16 Rotinträngning

Passar läggning när risk för rotinträngning finns.

Extena egeFuse självfallsledning SN16 Tung trafik

Passar läggning vid tung belastning av trafik eller jordmassor.

Extena egeFuse självfallsledning SN16 instabila jordar

Passar läggning vid risk för högt vattentryck eller vid instabila jordar.

Fakta

Rördelar

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE Rördelar

– Formsprutade
– Sömlösa
– Maskinbearbertade
– Segmentssvetsade

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Elsvetsdelar

Komplett sortiment av Elsvetsdelar för olika ändamål.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Flänsförband

Brett utbud av flänsförband såsom lösflänsar, SF-flänsar och HP-flänsar.

Extena rördelar Polyeten Tryckrör egeFuse rördel

Anpassade rördelar

För egeFuse 2.0 finns ett sortiment av specialanpassade rördelar.

Leveransalternativ

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Raka längder

(3 eller 6 m)

  • Standardlängder 3 och 6 meter
  • Längre längder på begäran

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no