PE - tryckrör

Extena är en av Sveriges mest erfarna tillverkare av polyetenrör (PE-rör). 

Vi tillverkar olika PE-rör i dimensioner på upptill Ø 630 mm. Gemensamt är att samtliga rör är godkända enligt alla gällande standarder och föreskrifter.

Materialspecifikation

Våra PE-tryckrör produceras i PE100 RC.

Kvalitet

Extenas PE-tryckrör produceras i enlighet med SS-EN 12201. De är testade och godkända i enlighet med Insta-Cert och Nordic Polymark. RC-rör från Extena är numera certifierade av DK-VAND enligt NORM-2, vilket är ett produktcertifieringssystem för att säker­ställa att certifierade produkter uppfyller de strikta kraven enligt Danska Miljö- och livsmedelsdepartemen­tets föreskrifter och tilläggskrav för rör avsedda för dricksvatten.

Rörläggningsföreskrifter

Schaktbotten skall vara jämn och fri från stenar, under rören skall en packad ledningsbädd fyllas som består av sand eller liknande material. Sandbädden skall vara minst 10 cm tjock och får inte innehålla stenar som är större än 32 mm. Skyddsfyllning görs utav samma material som ledningsbädden och skall fyllas 20 cm ovan rörets hjässa.

  • Vi anpassar våra rör utifrån era önskemål och krav
  • 30 års erfarenhet av tillverkning av PE – tryckrör
  • vi tillverkar PE-rör i dimensioner på upptill Ø 630 mm

Anders Mattsson

Försäljningsansvarig
070-245 12 50

Har du några tankar eller frågor? Fyll i dina uppgifter så återkommer jag inom kort.

Läs mer om

PE - Högtrycksrör

Extena har även möjlighet att erbjuda PE-rör för applikationer som kräver högre tryckklasser, där kraven är stora på inre tryck eller där det finns behov av tjockare gods i röret. 

Isolerade rör

Vårt isolerade rör är idealiskt vid värmepumpsinstallationer och du kopplar enkelt samman värmepumpssystemet med vår samlingsbrunn.

Extena AB

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448