Utvecklingsarbete

Vi på Extena har gått från att vara en regional tillverkare till att idag vara en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya produkter och då oftast i samarbete med marknad och slutkund för en smartare lösning som också skapar ett ömsesidigt förtroende. Utvecklingsarbetet tycker vi ska vara långsiktigt med hållbara lösningar på de krav som ställs, som funktion och livslängd och här vill vi på Extena ligga i framkant för framtida idéer, lösningar med stort ansvar.

Se nedan några exempel på vad som tidigare gjorts:

PE100 RC

PE100 RC är vidareutveckling av traditionellt PE100, med förbättrade mekaniska egenskaper främst gällande motstånd mot långsam spricktillväxt. Med dessa förbättringar insåg vi på Extena redan 2007 att PE100 RC var det framtida PE-materialet för rörapplikationer ihop med nya installationsmetoder, och var med det den första leverantören att erbjuda PE100 RC på den svenska marknaden.

Kabelskydd för direktförläggning

Ett annat exempel är att vi i nära samarbete med vår slutkund Jämtkraft utvecklade ett kabelskyddsrör som skulle klara de tuffa förhållandena vid direktförläggning, eller så kallad plöjning.

Med andra ord ett kraftigt kabelskyddsrör speciellt framtaget för installation i tuffare terräng där krav på högsta hållfasthet efterfrågas och där entreprenören skall kunna bandmata kabeln.

 

Läs mer om

Extena AB

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448